post image
Policja Racibórz Chodnik przylegający do budynku ma obowiązek odśnieżyć właściciel lub użytkownik domu 

Należy odśnieżać i likwidować lód również z bramy i podwórza swojej posesji. Sople i zwały śniegu trzeba też usunąć z dachu budynku i zabudowań gospodarczych znajdujących się na jego terenie. 

- Odgarnięty śnieg należy składować w miejscu, w którym nie zakłóca ruchu pieszych i samochodów – przestrzega komisarz Mirosław Szymański, oficer prasowy policji w Raciborzu.

Jak dodaje, takie same obowiązki ciążą na współwłaścicielach, użytkownikach wieczystych, jednostkach organizacyjnych, a także na zarządcach i innych użytkownikach nieruchomości oraz właścicielach.

- Za chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej, która służy do ruchu pieszego i jest położona bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Nie musi on odśnieżać chodnika wówczas, gdy nie przylega bezpośrednio do nieruchomości, lecz dzieli go pas trawnika. Wtedy obowiązek taki ma gmina – podkreśla rzecznik. 

Jeżeli na chodniku znajduje się przystanek komunikacyjny, płatny postój albo miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów, to wówczas obowiązek uprzątnięcia ich ciąży na firmach, które je użytkują.

Według art. 5 USTAWY z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
 w gminach

1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez:

 4) uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych
 wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną
część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio
 przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany
 do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój
 lub parkowanie pojazdów samochodowych;
 

Komentarze

Dodaj Komentarz

Twoj adres e-mail nie będzie opublikowany.