post image
UG Pawłowice / Wójt Gminy Pawłowice, Franciszek Dziendziel.

Mimo to zrealizowano zaplanowane na 2020 rok inwestycje.

- Pomimo panującej pandemii wszystkie inwestycje zaplanowane na 2020 rok zostały zrealizowane z nawiązką, a bieżące utrzymanie obiektów komunalnych i gminnej infrastruktury wykonywane było na poziomie lat ubiegłych. 

Rozszerzono zakres kursowania gminnej komunikacji autobusowej o dodatkowe linie z Krzyżowic do Żor, z Pawłowic do Bąkowa oraz wydłużono linię z Pielgrzymowic do Zebrzydowic [...]. Z głównych zadań drogowych zrealizowanych w 2020 roku należy wymienić: budowę chodnika przy ul. Ligonia w Krzyżowicach, ul. Zapłocie w Pawłowicach oraz drogi gospodarcze wraz z oświetleniem wzdłuż drogi szybkiego ruchu w Pawłowicach, ul. Kolejową i gospodarczą wzdłuż drogi szybkiego ruchu w Warszowicach, ścieżkę edukacyjną przez las w Pniówku oraz rozpoczęcie prac przy ul. Górniczej i parkingu przy ul. Wodzisławskiej na osiedlu - wskazał wójt gminy Pawłowice.

W ubiegłym roku wykonano także wiele inwestycji dotyczących oświetlenia w gminie.

- Wymieniono też ponad tysiąc lamp sodowych na  ledowe oraz wybudowano 142 nowe punkty świetne na drogach gminnych, powiatowych i krajowych. Te działania, jak i budowa czterech kolejnych dużych instalacji fotowoltaicznych dla szkół i domów kultury, pozwoliły zniwelować drastyczny wzrost cen energii elektrycznej kupowanej przez gminę - podsumował wójt.

Niektóre z inwestycji nadal trwają. 

 - W ubiegłym roku na terenie naszej gminy rozpoczęła się największa inwestycja drogowa ostatnich lat, finansowana w ramach naprawy szkód górniczych, a mianowicie budowa mostu na rzece Pszczynce wraz z rondem i nowym układem komunikacyjnym w Krzyżowicach. Trwa również przebudowa drogi wojewódzkiej ul. Pszczyńskiej wraz z mostem nad linią kolejową w Pawłowicach - dodał wójt.

Jakie inwestycje czekają Pawłowice w tym roku? Wójt gminy przedstawił radzie proponowane wydatki budżetu na 2021 rok, w wysokości 135 mln zł.

- W tym roku nadal będziemy wymieniać zniszczone odcinki nawierzchni dróg gminnych. Dotacje gminy na realizację zadań z zakresu oświaty, kultury i sportu zostały zwiększone w stosunku do lat ubiegłych. W budżecie pozwoliliśmy sobie na zaplanowanie zwiększonej ilości inwestycji dzięki rezerwie finansowej, która zapewni  płynność finansową.

Dzięki zakwalifikowaniu się naszych wniosków na dotacje z budżetu unijnego w wysokości ponad 7 mln zł, w tym roku będą rozpoczęte kolejne kluczowe dla gminy inwestycje: budowa centrów przesiadkowych oraz kontynuacja wymiany ponad tysiąca pozostałych lamp oświetlenia ulicznego na energooszczędne, ledowe - podkreślił wójt. 

W budżecie przewidziano ponadto środki na dokończenie budowy sali gimnastycznej i biblioteki w Golasowicach oraz budowę nowej sali gimnastycznej w Krzyżowicach. Na terenie gminy pojawi się także nowy Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów. 

Komentarze

Dodaj Komentarz

Twoj adres e-mail nie będzie opublikowany.