MOSiR Rybnik.
MOSiR Rybnik.

Czym jest kogeneracja? To proces jednoczesnego wytwarzania energii elektrycznej oraz cieplnej. Takie rozwiązanie pozwoli zmniejszyć negatywne oddziaływanie na środowisko, zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo energetyczne.

- Po analizie zapotrzebowania budynku MOSiR przy ulicy Powstańców Śląskich 42 na ciepło i energię elektryczną, zdecydowano o budowie kaskady 2 mikrokogeneratorów o łącznej mocy 120 kW - informuje rybnicki magistrat.

Głównym zadaniem nowej inwestycji będzie produkcja części energii elektrycznej na potrzeby własne obiektu oraz wspomaganie istniejącego układu grzewczego kotłowni gazowej.

-  Inwestycja pozwoli na  zmniejszenie emisji zanieczyszczeń wpływających na jakość powietrza (m.in. CO2 i PM10) oraz redukcję  kosztów związanych z zapewnieniem energii dla obiektu - czytamy w komunikacie urzędowym. 

Łączna wartość inwestycji wyniosła 928 650 zł.  Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 z EFRR w wysokości 637.580,55 zł.  Miasto ze swojego budżetu wyłożyło 291.069,45 zł. 

Galeria

Image alt Image alt Image alt

Komentarze

Dodaj komentarz