Pixabay.com
Pixabay.com

Pomoc miałaby dotyczyć 28 podmiotów gospodarczych w Knurowie, które oferują sprzedaż napojów alkoholowych, z konsumpcją na miejscu. By pomoc została udzielona, potrzebne będzie przyjęcie przez Radę Miasta Knurów odpowiedniej uchwały, w której uregulowane zostaną procedury i warunki ubiegania się przedsiębiorców o zwolnienie z opłat. Czy pomoc ta zostanie wdrożona, dowiemy się już 17 lutego, podczas najbliższej sesji Rady Miasta.

- Ze wstępnych szacunków wynika, że łączna skala zwolnień wyniesie ok. 50 tys. złotych. Zaznaczyć należy, że nie jest to pierwszy taki krok Gminy w kierunku pomocy przedsiębiorcom, bo już podczas wiosennej fali pandemii w Polsce, Knurów wprowadził regulacje polegające na umorzaniu zaległości podatkowych oraz zawieszeniu poboru opłat i odroczeniu terminów płatności - informuje UM Knurów.

Komentarze

Dodaj komentarz