post image
Barbara Englender Helena i Leon Białeccy opowiadają o swojej najnowszej książce

Od kilkudziesięciu lat piszą o sprawach im najbliższych – o Śląsku, jego historii, legendach, wartościach. Helena i Leon Białeccy z Szerokiej wydali niedawno swoją 21. książkę. Choć tylko sześć napisali wspólnie, tak naprawdę pracowali razem przy prawie każdej.

- Wspólne pisanie jednej książki przez dwóch autorów w naszym przypadku zależało od treści – mówią.

- Mąż interesował się głównie wydarzeniami historycznymi, ja natomiast ukazywałam życie codzienne i obyczajowe oraz tutejsze baśnie i podania istniejące dotąd tylko w przekazie ustnym - dodaje pani Helena

Jak sami podkreślają, dzielą się pracą i nigdy nie rywalizują. Swój debiut Helena Białecka miała w 1983 na łamach czasopisma ''Głos Nauczycielski''. Nieco później oboje zaczęli pisać w miesięczniku ''Exodus'' wydawanym w parafii Wszystkich Świętych w Szerokiej.

- Stale tkwił w nas niespokojny duch. Pisanie stało się naszą pasją. Mieszkańcy Szerokiej i nie tylko zaczęli nas wspierać, dostarczając rodzinne pamiątki i ustne przekazy. Zachętę do dalszego pisania otrzymywaliśmy od parafian, a przede wszystkim od naszego obecnego księdza proboszcza Jerzego Wójcika, który podsunął niejeden temat do opracowania – wspominają Białeccy.

Książki wydają w niskich nakładach, niekomercyjnie. Okazją do wydania ostatniej publikacji było stulecie wybuchu powstań śląskich. ‘’Powstańcze zrywy Górnoślązaków'' to hołd oddany powstańcom i przypomnienie, że to również nasza, jastrzębska historia.

- Uczestniczka powstań, pierwsza szerocka polska nauczycielka, Waleria Herrmann, krótko przed śmiercią dostarczyła nam kilka listów i dokumentów, które posiadała jako łączniczka tutejszej grupy powstańczej – opowiada Helena Białecka.

Posiadając też dokumenty komendanta szerockich powstańców i szereg publikacji na ten temat, małżeństwo zdecydowało się wydać książkę. To nie tylko opis wydarzeń historycznych, ale też świadectwa i wspomnienia osób, które brały w nich udział, teksty hymnów, krótkie biografie, wiersze.

- Powstania śląskie są niedoceniane, choć wielu ochotników i oficerów polskich brało w nich udział, a dzięki Górnemu Śląskowi Polska zyskała kopalnie i huty – uważają.

Ich pomysły jeszcze się nie skończyły. W wieku 88 i 93 lat małżeństwo opracowuje sagę rodu Leona Białeckiego. Swoją historię rodzinną sięgającą XVIII wieku Helena Białecka wydała pod tytułem ‘’Górnośląska Saga Wiejska’’. Szeroczanie chcą ocalić od zapomnienia śląskie tradycje i wartości: język, przywiązanie do rodziny i ziemi, etos pracy i pomnażanie dobra wspólnego dla kraju.

Źródło: www.jastrzebie.pl

Komentarze

  • ŻORZANKA Białeccy wydali 21 książkę.Podziwiam nie tylko za ilość, ale i jakość, brawo!

Dodaj Komentarz

Twoj adres e-mail nie będzie opublikowany.