Materiały prasowe / PUP Wodzisław Śląski.
Materiały prasowe / PUP Wodzisław Śląski.

Liczba stanowisk, o których wyposażenie lub doposażenie może ubiegać się przedsiębiorca uzależniona jest od wielkości jego firmy:

  • mikroprzedsiębiorcy (niezatrudniający lub zatrudniający do 10 pracowników) –  1 stanowisko pracy,
  • małe przedsiębiorstwa (10 – 49 pracowników) – maksymalnie 2 stanowiska pracy,
  • średnie, duże przedsiębiorstwa (powyżej 49 pracowników) – maksymalne 3 stanowiska pracy.

Kompletne i prawidłowo wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy złożyć w kancelarii Centrum Aktywizacji Zawodowej Powiatowego Urzędu Pracy (wejście A) w godzinach od 7.00 do 15.00 lub wysłać na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu Śl., Ulica Michalskiego 12, 44-300 Wodzisław Śląski.

Rozpatrywane będą tylko wnioski złożone na aktualnie obowiązujących drukach. O kolejności realizacji wniosków decyduje data wpływu do urzędu.

Szczegółowe informacje dot. refundacji zawarte są w Regulaminie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.

Komentarze

Dodaj komentarz