UM Ruda Śląska
UM Ruda Śląska

W trakcie spotkania z wiceministrem aktywów państwowych, śląscy samorządowcy oraz przedstawiciele branży górniczej i biznesu przedstawili najbardziej problematyczne kwestie i tematy związane z wygaszaniem górnictwa węgla kamiennego.

Wśród tematów, które powinny być elementami umowy społecznej znalazły się kwestie związane m.in. z likwidacją szkód górniczych, zabezpieczeniem terenów pod ziemią oraz na powierzchni, likwidacją zwałów oraz zagospodarowywaniem hałd i odpadów. Kolejne omawiane tematy dotyczyły wskazania liczby miejsc pracy traconych w poszczególnych kopalniach oraz określenia inwestycji strategicznych, dających gwarancję zatrudnienia młodym górnikom. Jednocześnie podniesiony został postulat dotyczący uproszczenia ścieżki realizacji inwestycji, głównie w zakresie planistycznym.

- Przedstawiliśmy ministrowi zagadnienia dotyczące głównie, choć nie tylko, problemów samorządów gmin górniczych, nie tylko ze Śląska. Jednocześnie prześlemy oficjalny dokument do rządu, ponieważ dotyczy on wielu resortów. Poruszamy tam kwestie planistyczne, finansowe, majątkowe i społeczne. Niezależnie od tego będziemy pracować nad konkretnymi zapisami, z udziałem samorządu terytorialnego, gospodarczego, NGO i strony naukowej - wskazywała po spotkaniu Anna Hetman.

Spotkanie podsumowano decyzją o przekazaniu przez stronę samorządową i reprezentantów sektora okołogórniczego oraz biznesu pełnej listy zagadnień problemowych dotyczących regionów górniczych wraz z ich dokładną charakterystyką, która zostanie poddana analizie przez Ministerstwo Aktywów Państwowych.  

Komentarze

Dodaj komentarz