UM Rybnik.
UM Rybnik.

Powstałe w naszych gospodarstwach domowych odpady spożywcze takie jak obierki, przeterminowane owoce i warzywa, skorupki jaj, fusy po kawie i herbacie oraz odpady zielone, typu liście, trawa, kwiaty, resztki kwiatów ciętych i doniczkowych, drobne gałązki, pozostałości roślinne nie mogą być wyrzucane w jakichkolwiek workach. Należy je wrzucać luzem do brązowych pojemników.

Wszelkiego rodzaju worki zaburzają proces kompostowania odpadów (będący przecież istotą segregacji bioodpadów), a także zwiększają koszty ich segregacji. Za to zaś płacimy przecież wszyscy.

Komentarze

Dodaj komentarz