post image
Materiały prasowe.

Remontem zostanie objęty ponad osiemsetmetrowy odcinek od skrzyżowania z ulicą Leszka, do skrzyżowania z ulicą Kokoszycką. Fragment od ulicy Kokoszyckiej do ronda św. Floriana został zmodernizowany już wcześniej.

Szacunkowa wartość inwestycji wynosi ponad 5 mln zł. Część niesfinansowaną z dotacji rządowej pokryje wspólnie Powiat Wodzisławski i Miasto Wodzisław Śl.

- Realizacja zadania zwiększy przepustowość ruchu kołowego, poprawi  parametry techniczne drogi oraz warunki komunikacyjne, podwyższy też standardy obsługi komunikacji zbiorowej (miejsca zatrzymania komunikacji zbiorowej) oraz zwiększy bezpieczeństwo użytkowników drogi (wykonanie przejścia dla pieszych oznaczonego znakami aktywnymi oraz zabudowa nowych odcinków chodnika) - podkreśla Powiat Wodzisławski.

Obecnie Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śl. przygotowuje przetarg na to zadanie. 

Komentarze

Dodaj Komentarz

Twoj adres e-mail nie będzie opublikowany.