post image
Materiały prasowe Uprawomocnienie się decyzji sądu pozwoli Rafako na powrót do normalnej działalności 

Ponadto na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Rafako SA w Raciborzu zatwierdzono sprawozdanie finansowe spółki za 2020 rok, udzielono absolutorium zarządowi i radzie nadzorczej oraz powołano członków RN na nową, dwuletnią kadencję.

Uprawomocnienie się decyzji sądu pozwoli Rafako na powrót do normalnej działalności i umożliwi startowanie w przetargach, a co za tym idzie pozyskiwanie nowych zleceń. Oznacza także, że zgodnie z propozycjami układowymi, spółka rozpocznie realizowanie zobowiązań układowych, w ustalonych wcześniej i zaakceptowanych przez wierzycieli terminach.

- Czekaliśmy na tę decyzję od pół roku i przyjmujemy ją z ogromną radością, bo dzięki niej Rafako zgodnie z oczekiwaniami wraca na rynek – powiedział Radosław Domagalski – Łabędzki, prezes spółki. – Jesteśmy gotowi na nowe wyzwania, Rafako to dziś zupełnie inne firma niż przed rokiem, podjęliśmy w ostatnich miesiącach szereg działań naprawczych. Zoptymalizowaliśmy zatrudnienie i strukturę organizacyjną, wypowiedzieliśmy nierentowne kontrakty i przygotowaliśmy Rafako do pozyskania inwestora. Nadszedł dla inwestorów idealny czas, bo spółka, która zawsze miała duży potencjał, zyskała także nowe otwarcie – dodał.

Zarząd Rafako zdecydował o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego we wrześniu ubiegłego roku. Powodem było znaczące pogorszenie sytuacji finansowej spółki, która musiała dokonać istotnych odpisów aktualizujących wartość aktywów, oraz zawiązać rezerwy na przyszłe koszty. Jednak główną przyczyną dawnych kłopotów Rafako była nierentowność wielu kontraktów, m.in. na budowie elektrowni w Wilnie na Litwie.

Komentarze

Dodaj komentarz