post image
Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim.

Rada Rynku Pracy jest organem opiniotwórczo-doradczym starosty, skupiającym przedstawicieli wielu różnych instytucji rynku pracy. Do jej zadań należą:

 • inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia w powiecie;
 • ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy;
 • opiniowanie sprawozdań z działalności powiatowego urzędu pracy;
 • opiniowanie kryteriów podziału środków Funduszu Pracy dla samorządu powiatowego na finansowanie programów dotyczących promocji zatrudnienia i finansowanie innych fakultatywnych zadań;
 • wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia, w tym opinii o zasadności kształcenia w danym zawodzie zgodnie z potrzebami rynku pracy.

Członkowie rady zostali wybrani spośród osób, których kandydatury zgłaszano do końca kwietnia. W gronie 11 członków rady, 4 osoby zasiadły w radzie rynku pracy po raz pierwszy. Powołania na nową kadencję wręczył starosta Leszek Bizoń.

W radzie kadencji 2021-2025 zasiedli:

 • Michalina Piechaczek – NSZZ Solidarność Region Śląsko-Dąbrowski,
 • Jakub Jankowski – Forum Związków Zawodowych Województwa Śląskiego,
 • Maria Tkocz – Rada OPZZ Województwa Śląskiego,
 • Krzysztof Dybiec – Izba Gospodarcza w Wodzisławiu Śl.,
 • Paulina Gmyrek – Śląski Związek Pracodawców LEWIATAN,
 • Bronisław Kostaniuk – Forum Firma z siedzibą w Radlinie,
 • Jerzy Waltar – Cech Rzemieślników i Innych Przedsiębiorców w Wodzisławiu Śląskim,
 • Jacek Pawelec – Śląska Izbę Rolnicza,
 • Gabriela Chromik – Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych z siedzibą w Radlinie,
 • Marek Rybarz – przedstawiciel Komisji Samorządu oraz Strategii i Rozwoju Powiatu Rady Powiatu Wodzisławskiego,
 • Katarzyna Zöllner-Solowska – naczelnik Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim.

 

źródło: Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu-Śląskim.

Komentarze

Dodaj komentarz