Fot. A. Skupień
Fot. A. Skupień

Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Twój Dom" Sp. z o.o. ogłosiło przetarg 28 lipca. Zadanie dotyczy budowy budynku wielorodzinnego z lokalami użytkowymi wraz z przebudową i zmianą sposobu użytkowania istniejących budynków mieszkalnych na budynki handlowo-usługowe, z infrastrukturą towarzyszącą oraz elementami zagospodarowania terenu przy ul. Gen. J. Hallera w Rybniku oraz przebudową sieci wodociągowej wzdłuż łącznika ulic Pocztowa-Hallera w Rybniku.

– Specyfikacja warunków zamówienia, dokumentacja projektowa oraz wszelkie inne dokumenty związane z projektem są dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Spółki. Termin składania ofert upływa 23 sierpnia bieżącego roku. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych wykonawców do analizy dokumentacji i składania ofert – informuje Olgierd Zaraś,  Prezes Zarządu Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Twój Dom” Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku.

Przypomnijmy, że działka przy ulicy Hallera w rybnickim śródmieściu została przekazana Towarzystwu Budownictwa Społecznego "Twój Dom" jako wkład niepieniężny, za który Miasto objęło  udziały w podwyższonym kapitale zakładowym spółki.

–  Miasto wytypowało nieruchomość przy ul. Hallera jako lokalizację budynków TBS. Zabudowa tej nieruchomości została zaplanowana już w 2019 roku, kiedy została wykonana dokumentacja projektowa dla inwestycji. W 2019 roku został również złożony wniosek o wydanie pozwolenia na budowę, a wiosną 2020 roku pozwolenie zostało wydane. Przekazanie terenu spółce TBS to krok w stronę realizacji planów – wyjaśniał prezydent Rybnika Piotr Kuczera.

Ogłoszony przetarg na realizację zadania to kolejne działanie na drodze do tego, by plac przy ulicy Hallera zyskał nowe oblicze. Nowoczesna przestrzeń z mieszkaniami czynszowymi i lokalami użytkowymi z pewnością podniesie atrakcyjność miasta. Powstać ma obiekt dopasowany do kontekstu urbanistycznego, zawierający 80 mieszkań wraz z częścią usługową o powierzchni 900 m2 oraz infrastruktura towarzysząca, w tym droga wewnętrzna i ciąg pieszo-jezdny. 

Koncepcja architektoniczno-urbanistyczna budynku mieszkalno-usługowego przy ulicy Hallera została wyłoniona w drodze konkursu, który  na zlecenie Urzędu Miasta Rybnika zorganizował katowicki oddział Stowarzyszenia Architektów Polskich. Zwycięski projekt został doceniony za poszanowanie dla tradycji miejsca, dobre relacje z istniejącą zabudową oraz współczesną prostą architekturę, oszczędną w detalu, o silnej i zdecydowanej kompozycji nadającej nowy atrakcyjny wymiar zabudowie śródmiejskiej miasta.

Galeria

Image alt Image alt Image alt Image alt Image alt

Komentarze

Dodaj komentarz