Zdjęcie: Robert Lewandowski, UM Knurów.
Zdjęcie: Robert Lewandowski, UM Knurów.

W sierpniu informowaliśmy o radnym z Knurowa Wojciechu K., który w kwietniu 2016 roku będąc pod wpływem alkoholu doprowadził do zdarzenia drogowego i oddalił się z miejsca. Sprawa trafiła do sądu, zaś w styczniu tego roku, zapadł w tej sprawie prawomocny wyrok. Mężczyzna nadal pozostawał radnym, mając na sobie prawomocny wyrok skazujący. Okazuje się, że także i teraz będzie mógł zasiadać w radzie.

Jak dowiedział się i informuje w czwartkowym wydaniu Przegląd Lokalny, przewodniczący rady Tomasz Rzepa zwrócił się w tej sprawie do sądu, a następnie do komisarza wyborczego. W odpowiedzi na pismo przewodniczącego, komisarz wyborczy podkreśla, że nie ma podstaw do wydania obwieszczenia o wygaśnięciu mandatu radnego Wojciecha K., gdyż nie zaszły ku temu ustawowe przesłanki. 

Powołuje się przy tym na art 383a § 2 w zw. z art. 383 § 1 pkt 2 i art. 11 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku - Kodeks wyborczy. Chodzi o to, że radny został skazany jedynie na karę grzywny, nie został zaś skazany na karę pozbawienia wolności. To oznacza, że dalej może zasiadać w radzie.

Komentarze

Dodaj komentarz