fot. pixabay.com
fot. pixabay.com

W terminie do 29 września 2021 r., do godz. 12.00 osoby uprawnione mogą telefonicznie, pod nr tel.: 32/3306238 zgłaszać chęć zakodowania biletu podając:

a) imię i nazwisko osoby uprawnionej, adres zamieszkania, data urodzenia,

9b) numer Karty ŚKUP osoby uprawnionej,

c) nazwę placówki oświatowej, do której uczęszcza osoba uprawniona,

d) nr telefonu osoby zgłaszającej (osoba pełnoletnia rodzic/opiekun).

Zgodnie z taryfą przewozu osób komunikacji organizowanej przez Metropolię do bezpłatnych przejazdów uprawnione są dzieci:

– urodzone w okresie od 1 stycznia do 30 września – posiadają uprawnienie do 30 września roku kalendarzowego, w którym ukończyły 16 rok życia,

– urodzone w okresie od 1 października do 31 grudnia – posiadają uprawnienie do dnia 16 rocznicy urodzin.

(źródło: Urząd Gminy Ornontowice)

Komentarze

Dodaj komentarz