post image
Mateusz Masłowski Ksiądz prałat Stanisław Gańczorz, były już wieloletni proboszcz kościoła farnego, dostał honorowego Feniksa za zasługi dla miasta 

Te drugie przyznawane są za całokształt osiągnięć w dziedzinie kultury tym osobom, instytucjom i organizacjom, które działają na terenie Żor, na rzecz naszych mieszkańców. Piękne, ręcznie wykonane statuetki, których motywem przewodnim jest lira, wręczane są w czterech kategoriach.

Wnioski oceniała powołana przez prezydenta miast komisja w składzie: Jolanta Hrycak – przewodnicząca komisji kultury, sportu i młodzieży Rady Miasta Żory, Przemysław Smyczek - naczelnik wydziału kultury i promocji Urzędu Miasta w Bielsku-Białej, Stanisław Ratajczyk – dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Żorach, Adrian Lubszczyk – kierownik biura promocji, kultury i sportu Urzędu Miasta Żory. 

Do nagrody w kategorii twórczość artystyczna nominowani byli: duet Gabriela Becla i Zbigniew Tomecki, Przemysław Karbowski, Anna Flaga oraz Zespół SĄSTĄD. Nagrodę Kulturalną otrzymała Anna Flaga - absolwentka Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, gdzie otrzymała dyplom z wyróżnieniem, a od niedawna także posiadaczka stopnia doktora ASP w dyscyplinie artystycznej sztuki piękne. Anna Flaga jest też członkinią Związku Polskich Artystów Plastyków, kuratorką licznych wystaw sztuki, stypendystką Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Marszałka Województwa Śląskiego. Na swoim koncie ma wiele wystaw indywidualnych i zbiorowych, zarówno w Polsce, jak i za granicą. O nagrodę dla artystki wnioskowało Muzeum Miejskie w Żorach.

W kategorii upowszechniania kultury nominowani byli: Grzegorz Granek, Danuta Pyrek, Stowarzyszenie Na Rzecz Kultury „KANTATA”, Ireneusz Stajer, Michał Gajda oraz Maria Kożuch. Zwycięzcą został Grzegorz Granek – członek zarządów Żorskiego Towarzystwa Kulturalnego „Kontrapunkt” oraz Żorskiego Stowarzyszenia Edukacyjno-Kulturalnego, w ramach których prowadzi szereg inicjatyw mających na celu upowszechnianie i ochronę kultury oraz dziedzictwa kulturowego a także edukację kulturalną. Grzegorz Granek jest organizatorem warsztatów dla dzieci i młodzieży, spotkań autorskich z artystami, koncertów charytatywnych, przedsięwzięć teatralno-kabaretowych, a także różnego rodzaju projektów muzycznych. Jest też współorganizatorem konkursów regionalnych oraz Międzynarodowego Festiwal VOICINGERS. Wniosek złożył Miejski Ośrodek Kultury w Żorach.

W kategorii ochrona kultury triumfowała Joanna Zygmund - Kipka, od wielu lat zaangażowana w pielęgnowanie śląskiej tradycji i kultury.  To uczestniczka i inicjatorka niezliczonej ilości projektów o zasięgu regionalnym oraz ponadregionalnym. Posiada ogromną wiedzę w zakresie dawnych śląskich zwyczajów i obrzędów, którą chętnie dzieli się z uczestnikami lekcji regionalizmu na żywo - prowadzi je już od 14 lat w Centrum Edukacji Regionalnej w Żorach. Laureatka aktywnie działa też w Zespole Ludowym Pieśni i Tańca Osiny. O nagrodzenie Joanny Zygmund - Kipki wnioskował Miejski Ośrodek Kultury w Żorach.

W tym roku nie przyznano nagrody w kategorii młodzi twórcy. Prowadzący galę Adrian Lubszczyk w imieniu całej Komisji przekazał natomiast wyrazy uznania dla nominowanego w tej kategorii Zespołu Edukacyjno-Terapeutycznego z Zespołu Szkół Specjalnych w Żorach. Podkreślił, że przesłana prezentacja talentów młodych artystów bardzo poruszyła wszystkich członków Komisji.
Emocje rosły – podczas drugiej części gali wręczano bowiem najbardziej prestiżowe miejskie laury.  Phoenix Sariensis to nagroda o długiej tradycji oraz wspaniałym gronie laureatów. W ty roku już po raz 22. prezydent Waldemar Socha wręczył statuetki symbolizujące feniksa tym, którzy cieszą się w naszym mieście największym prestiżem. Przypomnijmy, że nagrody „Phoenix Sarienis” przyznawane są dorocznie instytucjom, organizacjom, stowarzyszeniom, firmom i osobom szczególnie zasłużonym dla miasta Żory lub wyróżniającym się w jego promocji w kraju bądź poza jego granicami, a także wspierającym - niekoniecznie finansowo - działania z zakresu edukacji i oświaty, sportu, ekologii, kultury i sztuki, pomocy społecznej i ochrony zdrowia, wspierania osób niepełnosprawnych oraz organizowania czasu wolnego dzieci i młodzieży.

Kapituła nagrody, pod przewodnictwem Waldemara Sochy zdecydowała o przyznaniu dwóch nagród „Phoenix Sariensis 2021”. Pierwszym z laureatów została firma Nifco Korea Poland sp. z o.o. To polski oddział międzynarodowej firmy, który został utworzony w 2010 roku. Produktami firmy są plastikowe części stanowiące wyposażenie wnętrz samochodów dla marek Hyundai oraz Kia, wytwarzane z wykorzystaniem najnowszych dostępnych technologii. Nifco to jeden z największych pracodawców w Żorach, zatrudniający obecnie około tysiąca pracowników.  Laureat od wielu lat aktywnie współpracuje z Miastem, miejskimi instytucjami i licznymi żorskimi organizacjami pozarządowymi w tym ze Stowarzyszeniem Dzieci Matki Teresy w Żorach. Od 2013 roku funduje stypendia dla najzdolniejszych uczniów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żorach. Jest także partnerem takich wydarzeń jak m.in. Jarmark Świąteczny, Żorski Bieg Uliczny, Festiwal SARI czy Żorska Wiosna Młodości. Współpracuje również z żorskimi firmami, by wspierać lokalną przedsiębiorczość.

Do grona laureatów dołączyła także firma Primo Profile Poland sp. z o.o. Jest ona częścią międzynarodowej grupy firm o charakterze produkcyjnym i handlowym. Przedsiębiorstwo działa w Polsce od 1993 roku,  a w 1998 roku uruchomiło w Żorach pierwszą halę produkcyjną. W kolejnych latach rozrastało się, budując w naszym mieście nowe hale i otwierając kolejne linie produkcyjne. Obecnie firma zatrudnia około 130 osób. Głównym obszarem jej działalności jest projektowanie, produkcja oraz sprzedaż wyrobów z tworzyw sztucznych dla przemysłu oraz odbiorców indywidualnych - głównie w Europie, ale również i w innych częściach świata. Swoje produkty firma Primo Profile Polandkieruje do klientów z różnych branż, m.in. takich jak: budownictwo, chłodnictwo, przemysł samochodowy, systemy wentylacyjne, żeglarstwo oraz branża medyczna.

Uroczysta gala była też okazją do wyróżnienia laureata Nagrody Honorowej Phoenix Sarienis – Księdza Prałata Stanisława Gańczorza. Ksiądz Gańczorz przyjął święcenia kapłańskie w 1979 roku, zaś w 2003 roku związał się z Żorami – to wtedy otrzymał dekret proboszczowski do parafii Świętych Apostołów Filipa i Jakuba w Żorach. Przez lata pełnił funkcję dziekana dekanatu żorskiego. Był bardzo zaangażowany w działalność charytatywną, edukacyjną oraz artystyczną w naszym mieście. 

Uroczystej gali tradycyjnie już towarzyszyły występy artystyczne. Goście mogli obejrzeć przepiękne taneczne popisy w wykonaniu duetu Karolina Lenarcik i Karol Mental, a następnie w niezapomnianą muzyczną podróż zabierał ich zespół Zuza Pycia & SUGARFREE, który zaprezentował największe polskie i światowe przeboje. 
www.zory.pl

 

Galeria

Image alt Image alt Image alt Image alt Image alt Image alt Image alt Image alt

Komentarze

Dodaj komentarz