Materiały prasowe.
Materiały prasowe.

- Dzięki takim inicjatywom, jak zorganizowana w Rybniku akcja sadzenia drzewek, z powodzeniem realizujemy działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu oraz zrównoważonego rozwoju, zmniejszając tym samym wpływ działalności wytwórczej na środowisko. Wspieranie postaw ekologicznych i zwiększanie świadomości proekologicznej to jedne z naszych priorytetów  – mówi Andrzej Legeżyński, prezes zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

Korzystając z okoliczności leśnego krajobrazu, najmłodsi mogli wziąć udział w ciekawej i praktycznej lekcji przyrody. Na zakończenie każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy dyplom oraz upominek.

- Naszym celem jest pielęgnowanie i umacnianie wśród społeczności lokalnej świadomości w zakresie ochrony środowiska oraz edukacji ekologicznej. Takie inicjatywy kształtują wrażliwość – szczególnie tych najmłodszych – na bogactwo i piękno przyrody oraz znakomicie wspierają budowanie postaw proekologicznych wśród dzieci i młodzieży – mówi Katarzyna Dutkiewicz, prezes zarządu Fundacji Elektrowni Rybnik. 

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna od wielu lat angażuje się w liczne projekty z obszaru edukacji ekologicznej i ochrony środowiska. Jednym z nich są „Lasy pełne energii”, projekt realizowany w Grupie Kapitałowej PGE, w ramach którego współpracując z lokalnymi nadleśnictwami oraz młodzieżą szkolną sadzimy młode drzewa. W latach 2017-2019 udało nam się zaangażować ponad 1140 osób, które posadziły blisko 35 tys. drzewek, głównie świerki, sosny, buki oraz brzozy. 

Galeria

Image alt Image alt Image alt Image alt Image alt Image alt Image alt

Komentarze

Dodaj komentarz