UM Żory.
UM Żory.

Kiedy właściciel posesji powinien zgłosić się do urzędu miasta i wypełnić nową deklarację? 

- Po pierwsze jeśli nastąpi zmiana liczby osób zamieszujących daną nieruchomość. Po drugie, gdy założyliśmy kompostownik, wóczas można bowiem skorzystać z ulgi - opłata za odpady zmniejszy się z 15 do 14 zł od osoby - informuje biuro promocji, kultury i sportu.

Kolejnym powodem jest zmiana danych osobowych właściciela nieruchomości. W każdym z tych przypadków należy złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

- Jednocześnie przypominamy, że w przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Prezydent Miasta zawiadamia właściciela nieruchomości o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki i danych podanych w deklaracji. W takim przypadku właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu - wyjaśnia bpkis.

Komentarze

Dodaj komentarz