Foto: WFOŚiGW w Katowicach, Tekst: WFOŚiGW w Katowicach, NFOŚiW.
Foto: WFOŚiGW w Katowicach, Tekst: WFOŚiGW w Katowicach, NFOŚiW.

„Czyste Powietrze”

W najnowszym rankingu programu „Czyste Powietrze” zdecydowanie wygrywają gminy województwa śląskiego – zajmują one ponad połowę miejsc w pierwszej setce zestawienia. Zwycięzcą w trzecim kwartale 2021 roku została gmina Godów. Co więcej, badania pokazują, że mieszkańcy Śląska popierają odejście od ogrzewania węglem swoich domów – w badaniu opinii publicznej za zakazem węgla opowiedziało się aż 65% respondentów.

„Mój elektryk”

Samochody zeroemisyjne (elektryczne i wodorowe) z państwowymi dopłatami mogą teraz kupować również przedsiębiorcy i instytucje publiczne. W ramach programu „Mój elektryk” Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozpoczął 22 listopada nabór wniosków o dofinansowanie zakupu „elektryków” od podmiotów innych niż osoby fizyczne. Tym samym uruchomiony został trzeci i ostatni komponent projektu wspierającego rozwój elektromobilności w Polsce, po wcześniejszym zapewnieniu dotacji dla indywidualnych nabywców „elektryków” oraz włączeniu do programu banków i firm leasingowych zainteresowanych dystrybucją dopłat do leasingu pojazdów zeroemisyjnych.

70 mln zł dla samorządów

Tyle dla samorządów lub ich związków przeznaczy Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na przedsięwzięcia w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż wód termalnych. Nabór w ramach drugiego konkursu programu priorytetowego „Udostępnianie wód termalnych w Polsce” odbędzie się w terminie od 3 stycznia do 30 czerwca 2022 roku.

Komentarze

Dodaj komentarz