Straż Miejska Jastrzębie-Zdrój.
Straż Miejska Jastrzębie-Zdrój.

- Za wrak uznawany jest porzucony pojazd, pozostawiony bez tablic rejestracyjnych lub którego stan wskazuje na to, że nie jest używany. Zgodnie z art. 50a ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym auto może zostać usunięte z drogi przez straż gminną lub policję na koszt właściciela lub posiadacza z dróg publicznych oraz wewnętrznych położonych w strefie zamieszkania albo w strefie ruchu. Pojazdy znajdujące się poza tymi miejscami nie mogą być odholowane w oparciu o przepisy ustawy art. 50a Ustawy - przypomina jastrzębska straż miejska.

Oznacza to, żejeśli nieużywany samochód zajmuje miejsce na osiedlowym parkingu, który nie jest częścią strefy zamieszkania bądź strefy ruchu, straż miejska nie może go odholować. 

Komentarze

Dodaj komentarz