Dominik Gajda / Archiwum.
Dominik Gajda / Archiwum.

Zmiana organizacji ruchu drogowego na odcinku drogi Maków - Krowiarki od 6 grudnia.

Powiatowy Zarząd Dróg informuje, że w związku z planowaną realizacją robót budowlanych polegających na remoncie przepustu pod drogą powiatową nr 3524S w Krowiarkach w kilometrażu 5+551, nastąpi zmiana organizacji ruchu drogowego. Odcinek drogi w tym rejonie zostanie zamknięty dla ruchu drogowego, tym samym chwilowo będzie brak ciągłości odcinka drogi relacji Maków-Krowiarki. Lokalny dojazd będzie możliwy od strony miejscowości Maków lub od strony miejscowości Krowiarki drogami transportu rolnego. Na tę okoliczność zostanie wprowadzone odpowiednie oznakowanie.

Lokalizację miejsca robót budowlanych w odcinku drogi przedstawiono na mapce.

Planowany okres tych utrudnień w ruchu – 7 dni.

Komentarze

Dodaj komentarz