Fot. Lucyna Rotter
Fot. Lucyna Rotter

Człowiek jako homo symbolicus od zawsze, obok języka werbalnego, posługiwał się językiem znaków. Ten język zawsze zakorzeniony był w lokalnym kodzie kulturowym, odniesieniu religijnym, tradycji profanum lub określonych „czasach”. Niekiedy przekaz przybierał formę pojedynczego znaku, czasem ich systemu. No i jak każdy język na przestrzeni wieków ulegał przemianom. Poznanie systemów przekazu pozawerbalnego, zarówno w odniesieniu historycznym jak i współczesnych form posługiwania się znakami i symbolami - jest przydatną wiedzą, zwłaszcza dla osób chcących podróżować i poznawać odległe ale i te bliskie zakątki świata. Pozwala właściwie zrozumieć historię oraz kulturę. Ale przede wszystkim daje możliwość „podyskutowania” ze śladami wieków minionych, zrozumienia kadrów współczesności. Bo podglądanie kultur jest fajne… Ale wówczas, gdy się je rozumie! 

Dr hab. Lucyna Rotter prof. UPJPII -  historyk, kostiumolog i semiolog kultury, wykładowca na UPJP II w Krakowie. Kierownik kierunku „Turystyka i Zarządzanie Dziedzictwem”oraz katedry "Krajobrazu i Dziedzictwa Kulturowego". Zajmuje się dziedzictwem materialnym i niematerialnym ze szczególnym uwzględnieniem symboliki w kulturze europejskiej. Prowadzi także badania z zakresu nauk pomocniczych historii oraz kostiumologii. Propagatorka poznawania języka symboli i znaków w kulturach, historii i sztuce. Autorka 10 monografii, 20 książek pod redakcją oraz blisko 100 artykułów wydanych w kraju i za granicą. Na międzynarodowych i ogólnopolskich konferencjach wygłosiła ponad 130 referatów. Prywatnie - kocha „subiektywnie podglądać kultury świata”. Lubi o nich gawędzić i zaklinać w kadry fot. Bo nie ma brzydkich miejsc. Czasem tylko jest niewiedza gdzie patrzeć by piękno dostrzec!  

Wstęp na prezentację podróżniczą za jedyne 10 zł/os.

Komentarze

Dodaj komentarz