post image
Archiwum prywatne Sebastion Reinhold Handy-Fischer z żoną Weroniką i garbusem, którym przemierza Śląsk

Sebastion Reinhold Handy-Fischer 

Pōł roku do zadku zaczōn żech projekt Ślōnskŏ rajza. Rajzujã volkswagenem chrobŏkiym ze 1967 roku po gōrnoślōnskich placach, pokŏzujã na bildach i filmach jak piykny i ciekawy je Ślōnsk. Na filmie gŏdōm ino po ślōnsku, durś starōm sie to robić lepi i lepi, niystety sztyjc włażōm kajniykaj jeszcze polonizmy, za kere przeprŏszōm.

Kedy montujã film, to dopiyro to widzã. Sōm żech je przeciw polsko-ślōnskiymu miszungowi i dbōm ô to, by dobrze gŏdać po ślōnsku. My wszyjscy muszymy sie durś szkolić, bo w kole nŏs słyszymy polskõ gŏdkã, kerõ chytōmy. Jeźli chcecie ze mnōm rajzować po hajmacie, to filujcie mie na Facebooku i Instagramie, kaj szrajbujã tyż po ślōnsku (we ślabikŏrzu). Moje teksty piszã we dwōch gŏdkach - ślōnskiyj i polskiyj, coby Ci kerzy niy poradzōm po ślōnsku, poradzili to spokopić ôrŏz aby pokŏzać, iże sōm to dwie roztomajte gŏdki.

Zaprŏszōm tyż Wŏs do aboniyrowaniŏ mojego kanału na You Tube. Tam co tydziyń, we piōntek ô 6 na wiyczōr, publikujã nowe filmy. Bez pōł roku ôpublikowoł żech 30 filmōw, kere sōm potajlowane na 4 playlisty. Myślã, że kŏżdy Ślōnzŏk i persōna zainteresowanŏ Ślōnskiym znojdzie coś dlŏ siã. Możecie tam zobŏczyć 5 filmōw ô Chrobŏku, 6 ze zlotōw klasykōw, 13 ze rajzōw i 6 ô inkszych ônych (stan na 3 grudnia 2021 roku). Pokŏzoł żech już cołki krys mikołowski (Mikołōw, Łaziska, Wyry, Gostyń, Ôrnontowice, Ôrzesze), cołki krys bierōńsko-lyndziński (Bierōń, Lyndziny, Chełm, Kopciowice, Bojszowy, Imiyliń) ôrŏz miasta na prawach krysu tj. Tychy, Żŏry i Jastrzymbie.

Nagroł żech już latoś tyż filmy ô Piekarach, Siymianowicach, Świyntochlowicach (wszyjskie miasta cuzamen ze jejich tajlami) - ône stojōm we raji i hnet je uwidzicie na You Tube, bezto mie filujcie, cobyście niy przegapili tego. Na bezrok planujã przijechać na byzuch m. in. do Mysłowic, Rudy Ślōnskiyj, Rybnika i wszyjskich placōw we krysie rybnickim. Mono zobŏczymy sie kajś na sztrasie...

Po polsku

Pół roku temu zacząłem projekt Ślōnskŏ rajza. Podróżuję volkswagenem garbusem z 1967 roku po górnośląskich miejscowościach, pokazuję na zdjęciach i filmach jak piękny i ciekawy jest Śląsk. W filmie mówię tylko po śląsku, cały czas staram się to robić lepiej i lepiej, niestety wciąż wchodzą gdzieniegdzie jeszcze polonizmy, za które przepraszam.

Kiedy montuję film, to dopiero to widzę. Sam jestem przeciwko polsko-śląskiej mieszance językowej i dbam o to, by dobrze mówić po śląsku. My wszyscy musimy się ciągle uczyć, bo w koło nas słyszymy polski język, który chwytamy. Jeśli chcecie ze mną podróżować po małej ojczyźnie, to obserwujcie mnie na Facebooku i Instagramie, gdzie piszę też po śląsku (we ślabikŏrzu). Moje teksty piszę w dwóch językach - śląskim i polskim, żeby Ci którzy nie umieją po śląsku, potrafili to zrozumieć oraz aby pokazać, że są to dwa różne języki.

Zapraszam też Was do subskrybowania mojego kanału na You Tube. Tam co tydzień, w piątek o 18.00, publikuję nowe filmy. Przez pół roku opublikowałem 30 filmów, które są podzielone na 4 playlisty. Myślę, że każdy Ślązak i osoba zainteresowana Śląskiem znajdzie coś dla siebie. Możecie tam zobaczyć 5 filmów o Garbusie, 6 ze zlotów klasyków, 13 z podróży i 6 o innych rzeczach (stan na 3 grudnia 2021 roku). Pokazałem już cały powiat mikołowski (Mikołów, Łaziska, Wyry, Gostyń, Ornontowice, Orzesze), cały powiat bieruńsko-lędziński (Bieruń, Lędziny, Chełm, Kopciowice, Bojszowy, Imielin) oraz miasta na prawach powiatu tj. Tychy, Żory i Jastrzębie.

Nagrałem już tego roku również filmy o Piekarach, Siemianowicach Śląskich, Świętochłowicach (wszystkie miasta razem z ich dzielnicami) - one czekają w kolejce i za niedługo je zobaczycie na You Tube, dlatego mnie obserwujcie, żebyście nie przegapili tego. W przyszłym roku planuję odwiedzić m. in. Mysłowice, Rudę Śląską, Rybnik i wszystkie miejscowości w powiecie rybnickim. Może zobaczymy się gdzieś na trasie...

Komentarze

  • Sebastian 09 kwietnia 2022 16:02Piyrszŏ tajla niy ma po.polsku ino po ślōnsku, to dwie roztomajte gŏdki
  • Halina 16 grudnia 2021 20:31Kipuś... to że ty umiesz to przeczytać to nie znaczy że wszyscy ;)
  • Kipuś 15 grudnia 2021 23:02Dlaczego to jest dwa razy po polsku napisane tylko za pierwszym razem z jakimiś dziwnymi szlaczkami? Przecież każdy kto rozumie standardową polszczyznę zrozumie to pierwsze.

Dodaj Komentarz