post image
To kluczowe porozumienie dla rozwoju powiatu pszczyńskiego, Foto: Starostwo Powiatowe w Pszczynie

- W tym, co będzie się działo w województwie śląskim w najbliższych latach, czyli transformacji energetycznej widzimy szansę zagospodarowania terenów pogórniczych, poprzemysłowych. Dzisiaj na świecie takie tereny są poszukiwane. Przed nami olbrzymia praca, ale będą też olbrzymie pieniądze do wykorzystania - mówił dr Janusz Michałek, prezes zarządu KSSE S.A.

W ramach współpracy samorządów z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną, mają odbywać się szkolenia dla la doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach podstawowych, w celu dostarczania aktualnych treści z zakresu potrzeb rynku pracy oraz trendów zawodowych. To jednocześnie wizyty studyjne w przedsiębiorstwach produkcyjnych inwestorów KSSE, skierowane do dyrektorów szkół, doradców zawodowych oraz nauczycieli zawodu.

Czas na inwestycje

Współpraca powiatu pszczyńskiego z KSSE zakłada ponadto aktywizację gospodarczą terenów inwestycyjnych. Jej początkiem będzie stworzenie bazy terenów, które będą oferowane inwestorom. Powstanie również wykaz nieruchomości, spełniających określone wymogi inwestycyjne. Nawiązywanie współpracy będzie możliwe m.in. dzięki boosterom z przedsiębiorcami, którzy będą zainteresowani inwestycjami przy współudziale KSSE.

- Dzięki pani staroście i wójtowi Miedźnej będziemy starali się uruchomić tereny dotyczące kopalni Czeczott w Woli. W przyszłym roku chcemy wykonać koncepcję zagospodarowania tego terenu - mówiła Ewa Stachura-Pordzik, wiceprezes KSSE S.A.

Jak podkreślała starosta Barbara Bandoła, dla powiatu pszczyńskiego to idealna możliwość, by pobudzić gospodarczo ten region.

- Współpraca z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną umożliwi rozwój i powstawanie nowych firm, które będą odpowiadać charakterowi naszego powiatu i przysporzy nowych miejsc pracy - mówi.

Przy realizacji nowych inwestycji, inwestorzy będą mogli uzyskiwać pomoc publiczną. To wsparcie przez 10-12 lat w przypadku projektów realizowanych poza granicami stref, oraz 15 lat dla projektów realizowanych w granicach specjalnych stref ekonomicznych. Wielkość pomocy może wynieść od 25 do 45% kosztów planowanej inwestycji.

- Firmy mają szansę na wsparcie, region na zwiększenie konkurencyjności, a samorządy - wzrost liczby inwestycji, dochodów mieszkańców i lokalnych budżetów, dzięki wpływom z podatków od osób tam pracujących - podsumowuje starosta.

Komentarze

Dodaj komentarz