Źródło: UM Żory, UM Jastrzębie-Zdrój. Foto: UM Żory
Źródło: UM Żory, UM Jastrzębie-Zdrój. Foto: UM Żory

ŻORY

Zgodnie z uchwałą budżetową, tegoroczne dochody miasta mają wynieść niemal 436 mln zł. Jednocześnie wydatki zaplanowano w kwocie niemal 501,5 mln zł. Deficyt w kwocie 65,7 mln zł ma pokryć m.in. kredyt w kwocie ponad 30 mln zł, pożyczki rewitalizacyjne oraz wolne środki. 

W 2022 roku kontynuowane będą już trwające inwestycje oraz rozpoczętych zostanie wiele nowych. Trwają prace związane z renowacją zespołu parkowo-pałacowego w Baranowicach oraz budową parku rekreacyjno-sportowego – na ten cel w budżecie na 2022 rok zabezpieczono 13,2 mln zł. Kontynuowany będzie także remont zabytkowych kamienic przy ul. Pszczyńskiej 9 (975 tys. zł) oraz Dworcowej 7 (587 tys. zł).

Niebawem rozpoczną się prace związane z projektem pn. „Ośrodek rekreacyjny w Żorach-Roju: przestrzeń wypoczynku, rekreacji i integracji mieszkańców”. Szacunkowy koszt tej inwestycji to około 20 mln zł, a budżecie na 2022 rok zabezpieczono na ten cel 4,7 mln zł. Warto podkreślić, że basen powstanie w technologii tradycyjnej.

Ogromne środki przeznaczone zostaną na poprawę infrastruktury drogowej w Żorach. 15 mln zł kosztowała będzie przebudowa i budowa dróg lokalnych na rzecz zrównoważonego rozwoju Gminy Miejskiej Żory, obejmująca: budowę ul. Bażanciej, przebudowę skrzyżowania ul. Wodzisławskiej i ul. Rolniczej oraz budowę łącznika do Osiedla Europejskiego, przebudowę ul. Szoszowskiej i ul. Dworskiej, przebudowę ul. Ogrodowej, przedłużenie al. Armii Krajowej wraz z budową ronda turbinowego oraz przebudowę ul. Fabrycznej – II etap. Ponadto 5 mln zł pochłonie poprawa jakości dróg lokalnych, obejmująca wykonanie nowej nawierzchni m.in. na ul. Osińskiej, Stodolnej, Rybnickiej, al. Armii Krajowej; budowę nowego chodnika wraz ze ścieżką rowerową przy ul. Rybnickiej i Bankowej; przebudowę chodnika przy ul. Minimalnej, ul. Okrężnej/Promiennej; wykonanie nakładki warstwy ścieralnej m.in. na odcinkach ul. Minimalnej, Miodowej, Wolontariuszy, Folwareckiej i Żołnierzy Września.

Ważnym projektem, ze względu na bezpieczeństwo mieszkańców jest też budowa sygnalizacji na przejściu dla pieszych na al. Zjednoczonej Europy (na wysokości sklepu Lidl) – na ten cel przeznaczono 250 tys. zł.

W miejskim budżecie zabezpieczono także 2 mln zł na modernizację źródeł ciepła w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla miasta Żory oraz 315 tys. zł na wymianę urządzeń grzewczych w ramach projektu „Pozwólmy Miastu Odetchnąć”. Zarezerwowano również 2 160 000 zł z przeznaczeniem na realizacji projektów, wybranych przez mieszkańców w ramach Żorskiego Budżetu Obywatelskiego 2022, czyli budowę Żorskiej Strefy Tenisa i przyjazne zagospodarowanie terenów wokół budynków Szkoły Podstawowej nr 13  na os. Pawlikowskiego.

Najważniejsze planowane inwestycje:

 • Zielona brama do przyszłości – kompleksowa rewitalizacja przestrzeni starego miasta w Żorach,
 • Renowacja zespołu parkowo-pałacowego w Baranowicach oraz budowa parku rekreacyjno-sportowego,
 • Ośrodek rekreacyjny w Żorach - Roju - przestrzeń wypoczynku, rekreacji i integracji mieszkańców,
 • Żorska strefa tenisa,
 • Adaptacja budynku hali targowej przy ulicy Dąbrowskiego na potrzeby lodowiska,
 • Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami,
 • Program wspierania mieszkalnictwa " Z przyszłością w Żorach",
 • Adaptacja i rozbudowa o salę gimnastyczną budynku na osiedlu Pawlikowskiego, na filię Zespołu Szkół Specjalnych.

Wśród pozostałych inwestycji przewidziano między innymi modernizację dróg lokalnych, zadania związane z ochroną środowiska, gospodarką komunalną oraz ochroną zabytków. Za podjęciem budżetu głosowali wszyscy radni.

JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

Zgodnie z uchwałą budżetową, tegoroczne planowane dochody budżetu miasta mają wynieść ponad 529 mln zł. Z kolei wydatki ustalono na kwotę 596,5 mln zł. Deficyt w kwocie ponad 67 mln zł mają pokryć m.in. nadwyżki budżetu miasta z lat ubiegłych oraz pożyczki w kwocie niemal 10,5 mln zł.

Najważniejsze planowane inwestycje:

 • Przebudowa skrzyżowania ulic Warszawska - Poznańska - Porozumień Jastrzębskich,
 • Rozbudowa i przebudowa ulicy Wyzwolenia,
 • Przebudowa skrzyżowania ulicy Armii Krajowej - Ranoszka z osiedlem Złote Łany,
 • Przebudowa Alei Piłsudskiego,
 • Rewitalizacja ulicy 1 Maja w Jastrzębiu-Zdroju,
 • Stworzenie terenów inwestycyjnych na terenie byłej KWK Moszczenica,
 • Rewitalizacja części zabytkowego Parku Zdrojowego w Jastrzębiu-Zdroju na potrzeby utworzenia miejsca aktywizacji społeczno-gospodarczej,
 • Budowa przedszkola w dzielnicy Zdrój,
 • Przebudowa budynku Łaźni na potrzeby Centrum Porozumienia Jastrzębskiego,
 • Modernizacja Lodowiska Jastor
 • Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP 18.

Wśród tegorocznych inwestycje znalazło się także miejsce dla zadań z zakresu funduszu sołeckiego oraz budżetu obywatelskiego. Za podjęciem uchwały budżetowej głosowało 12 radnych, 8 wstrzymało się od głosu. Jedna osoba była przeciwko. 

Komentarze

 • Antek 09 stycznia 2022 14:20W Jastrzębiu każda "inwestycja" to raczej klęska. Będę zapewne pisał list do redakcji w sprawie oświetlenia przy mojej drodze. Każdy sąsiad się do niego dopisze!!

Dodaj komentarz