post image
Fot. Ireneusz Stajer

Do spółki restrukturyzacyjnej trafi także grupa pracowników, którzy przejdą do JSW z innych spółek wymienionych w umowie społecznej dotyczącej transformacji sektora górnictwa węgla kamiennego.

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. wskazuje, że podjął decyzję o przejściu do JSW około 1400 osób zatrudnionych w innych spółkach górniczych, w celu ich dalszego przeniesienia do SRK.

- Ponieważ pracownicy ci zostali zakwalifikowani do skorzystania z programu osłonowego (urlopów górniczych i jednorazowych odpraw pieniężnych) finansowanego z środków budżetowych, ich przejęcie przez JSW, a następnie przeniesienie do SRK nie generuje po stronie JSW żadnych kosztów związanych z zatrudnieniem. Nie powoduje również po stronie Spółki oszczędności w przyszłych okresach - informuje Jastrzębska Spółka Węglowa.

Zarząd JSW podkreśla, że działania te są spójne z zachodzącymi przeobrażeniami w polskim górnictwie węglowym.

Komentarze

Dodaj komentarz