Dominik Gajda Górnicy wielokrotnie protestowali w obronie kopalni Krupiński
Dominik Gajda Górnicy wielokrotnie protestowali w obronie kopalni Krupiński

Załoga oraz związkowcy do końca walczyli o utrzymanie kopalni Krupiński, najmłodszego zakładu górniczego w naszym regionie. Nie udało się. Krupiński dokonał żywota, ale likwidacja nie została zakończona. Jak informuje Business Insider Polska, proces będzie dłuższy i droższy niż pierwotnie zakładano.

Kosztowna likwidacja

W maju 2021 r., wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń odpowiedział na interpelację posła Krzysztofa Gadowskiego, że na lata 2017-2020 koszt likwidacji wyceniono na 388,3 mln zł. Natomiast aneks wydłużający proces do końca 2021 r., zakładał już wyższą kwotę – 474 mln zł. Później do Ministerstwa Aktywów Państwowych trafił projekt kolejnego aneksu, który miał wydłużyć prace aż do czerwca 2023 r. Soboń w swoim piśmie nie podał nowej kalkulacji kosztów. Wygląda na to, że likwidacja kopalni to worek bez dna.

Weszło CBA

Teraz przetargami w Krupińskim zainteresowało się CBA.

- W odpowiedzi na pytania uprzejmie informuję, że Centralne Biuro Antykorupcyjne, 12 stycznia 2022 roku rozpoczęło czynności kontrolne w JSW. Planowany termin zakończenia kontroli to 12 kwietnia, do czasu jej zakończenia nie możemy udzielić więcej informacji – przekazał "Nowinom" wydział komunikacji społecznej CBA.

Rzecznik JSW Sławomir Starzyński uściśla, że kontrola dotyczy podejmowania i realizacji decyzji JSW SA, w sprawie wybranych przetargów związanych z działalnością KWK Krupiński.

To już kolejna kontrola w jastrzębskiej spółce. Jak przypomina BIP, wcześniej CBA wykryło nieprawidłowości w JSW Koks przy realizacji inwestycji za niemal 300 mln zł. „Tam śledczy badali budowę elektrociepłowni w Koksowni Radlin. Kontrakt na realizację tego projektu zdobyło Rafako – to ta sama firma, która wybudowała dla Tauronu blok węglowy w Elektrowni Jaworzno, który niedługo po uruchomieniu się zepsuł" – podaje biznesowy portal.

- Kontrola dotycząca elektrociepłowni Radlin została zakończona 19 listopada 2021 roku. Stwierdzono naruszenie przestrzegania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przy realizacji inwestycji oraz skierowano wystąpienie pokontrolne do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w przedmiotowej sprawie – informowało CBA.

Budowa bloku energetycznego w Radlinie pierwotnie miała kosztować 289 mln zł, ale później spółka z Raciborza weszła w spór z JSW Koks. Obecnie trwają mediacje między firmami, przy udziale Prokuratorii Generalnej. Prawdopodobne skończą się rozszerzeniem zakresu prac i zwiększeniem wynagrodzenia dla generalnego wykonawcy.

Inwestor z Wielkiej Brytanii

Z likwidacją kopalni Krupiński wiązał się kalejdoskop zdarzeń, które szczegółowo opisywały „Nowiny”. „Jaka będzie przyszłość kopalni Krupiński, wciąż nie wiadomo. Minister energii Krzysztof Tchórzewski nie podjął jeszcze decyzji” - podawaliśmy w lipcu 2018 roku. O likwidowanym zakładzie w Suszcu dyskutowała sejmowa komisja ds. energii i skarbu państwa. Co symptomatyczne, na posiedzenie nie zaproszono przedstawiciela Tamaru, który chciał reaktywować kopalnię Krupiński przy pomocy kapitału brytyjskiego. Okazało się, że Tchórzewski miał zastrzeżenia do możliwości finansowych inwestora. Jak powiedział, kapitał założycielski spółki to zaledwie 100 funtów. Wprawdzie wsparcie potencjalnego inwestora kwotą 90 milionów złotych zadeklarował brytyjski fundusz Greenstone Capital, ale brakowało potwierdzających to dokumentów.

Ze stanowiskiem szefa resortu nie zgadzał się Mirosław Kościuk, przewodniczący Solidarności w kopalni Krupiński i założyciel spółki pracowniczej, która poszukała inwestora zagranicznego.

- Tamar rzeczywiście powstała w zeszłym roku, by wyjść naprzeciw potrzebom naszego zakładu. Przedtem skontaktowałem się z przedstawicielem znanego funduszu emerytalnego Greenstone Capital, który od kilkudziesięciu lat z powodzeniem reanimuje kopalnie na całym świecie, między innymi w Stanach Zjednoczonych. Zainteresował się naszym biznesplanem reaktywacji zakładu i uznał go za dobry – mówił Kościuk.

Jak dodał, Brytyjczycy zgodzili się, by to spółka pracownicza zatrudniła dyrekcję i pracowników.

- Zgłosiło się już ponad 1000 osób, w tym alokowanych do innych kopalń JSW. Ludzie wiedzą, że Krupiński dysponuje ogromnymi złożami węgla koksowego, które trzeba będzie wydobyć prędzej czy później. Chcą wrócić i swoją zawodową przyszłość wiążą z nową kopalnią Krupiński – wskazywał Kościuk.

Nowa koncesja

Portal gospodarczy wnp.pl podał, że JSW nie ma zamiaru pozbywać się tej koncesji, tylko prowadzić tam badania i w przyszłości uruchomić wydobycie. Krążyły nawet słuchy, że JSW chce ponownie otworzyć zakład w Suszcu.

- Nic podobnego. Jesteśmy zainteresowani złożami Krupińskiego między Warszowicami i Suszcem, ale eksploatowanymi od strony kopalni Pniówek w Pawłowicach. W styczniu 2018 roku otrzymaliśmy na ten obszar koncesję badawczą, której ważność upłynie po pięciu latach. Zamierzamy tam wykonać pięć odwiertów – dementowała ówczesna rzeczniczka JSW, Katarzyna Jabłońska-Bajer.

Szacuje się, że w złożu jest 450 mln ton węgla, w tym około 76 koksowego typu 35. 

Fiasko

Dyrektor zarządzający Tamaru George Rogers wystosował nawet pismo w sprawie zakupu Krupińskiego do premiera Mateusza Morawieckiego. Powoływał się w nim na to, że inwestycję wsparli lokalni politycy i związkowcy. Pisał o wysokich kosztach likwidacji zakładu. Wskazywał, że Tamar ma wsparcie finansowe i specjalistyczną wiedzę techniczną, a osoby stojące za spółką mogą poszczycić się długą i pełną sukcesów historią w branży górniczej. Brytyjczycy chcieli zainwestować tu docelowo 600 mln zł. 

Nic nie dały te działania. Krupiński został przekazany do Spółki Restrukturyzacji Kopalń, a pracowników rozlokowano w innych zakładach górniczych JSW. Jastrzębska spółka zadeklarowała we współpracy z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną zagospodarowanie całego obszaru byłej kopalni. Porozumienie sygnowano 4 października 2018 r. w siedzibie JSW, w obecności wiceministra energii Adama Gawędy. Na miejscu zatrudniającej ok. 2 tys. osób kopalni miało powstać wiele nowych stanowisk pracy.

Nowe na ruinach

- W czerwcu 2018 r., na terenie zamkniętej KWK Krupiński JSW wniosła do Jastrzębskich Zakładów Remontowych cztery hale przemysłowe o łącznej powierzchni 8,8 ha w formie aportu z przeznaczeniem na rozwój spółki. Powstał nowoczesny obiekt budowlany o łącznej powierzchni 13 tys. m 2 - wylicza Starzyński.

W dziewięciu halach trwa produkcja wyrobów gotowych, to: elementy trasy przenośnika zgrzebłowego oraz systemu rurociągów magistralnych ciśnieniowych i spływowych, szyny jezdne tras kolejek podwieszanych, krążniki do przenośników taśmowych, sekcje obudowy zmechanizowanej.

Uruchomiono też usługi produkcyjno-remontowe maszyn i urządzeń górniczych dla zakładów JSW.

- Hale wyposażono w nowoczesne, wysokowydajne maszyny produkcyjne, które służą głównie do obróbki skrawaniem. Wyodrębniono część socjalno-biurową, stanowiącą uzupełnienie sfery produkcyjnej i zaplecze dla pracowników produkcyjnych oraz administracyjno-biurowych - informuje rzecznik. 

Zagospodarowano teren wokół budynku, powstał parking i droga dojazdowa. Przy budowie obiektu zastosowano rozwiązania proekologiczne, takie jak panele fotowoltaiczne oraz pompy ciepła.

- Zatrudniono ponad 260 osób, a w 2022 r. pracę dostanie kolejnych niespełna 100 osób - podaje rzecznik

Komentarze

Dodaj komentarz