WFOŚiGW Katowice.
WFOŚiGW Katowice.

„50 kW na start”

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłasza nabór wniosków na przedsięwzięcia polegające na zabudowie mikroinstalacji fotowoltaicznych, tj. instalacji o mocy do 50 kW z terenu województwa śląskiego w ramach programu „50 kW na start” wspierającego przedsięwzięcia z zakresu odnawialnych źródeł energii dla przedsiębiorców. Drugi nabór trwa do 30 kwietnia, zaś trzeci od 1 do 31 maja lub do wyczerpania alokacji środków. Szczegóły dostępne na stronie www.wfosigw.katowice.pl.

„Mój Prąd”

15 kwietnia ruszył kolejny, czwarty już nabór wniosków dla osób fizycznych w cieszącym się wielką popularnością  programie „Mój Prąd”. Wsparcie finansowe obejmie teraz nie tylko domowe mikroinstalacje fotowoltaiczne (PV), ale także magazyny energii i ciepła oraz inteligentne systemy zarządzania energią. Maksymalne dofinansowanie z NFOŚiGW na panele wraz ze zintegrowanymi urządzeniami może sięgnąć nawet ponad 20 tys. złotych. Wnioski można składać za pośrednictwem Generatora Wniosków o Dofinansowanie (GWD) dostępnego na stronie www.wfosigw.katowice.pl.

Dla strażaków

Trwa nabór wniosków na zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostek służb ratowniczych z terenu województwa śląskiego, w ramach naboru wniosków i dofinansowania zadań w zakresie doposażenia i zapewnienia gotowości Młodzieżowym Drużynom Pożarniczym. Beneficjentami środków są jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych i gminy z terenu województwa śląskiego. Formą dofinansowania jest dotacja w wysokości do 80 % kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, lecz nie więcej niż 15 tys. zł dla jednej jednostki. Wnioski wraz z załącznikami należy składać w siedzibie Funduszu w Katowicach, w terminie do 31 maja 2022 roku lub do wyczerpania alokacji środków.

Komentarze

Dodaj komentarz