Materiały prasowe.
Materiały prasowe.

Ukraińcy chcą pracować i to zatrudnienie znajdują – taki wniosek płynie z danych, jakimi dysponuje Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku. Jak informuje instytucja, do urzędu wpłynęły 347 powiadomienia o zatrudnieniu obcokrajowców na terenie Rybnika.

– Z tej liczby aż 296 dotyczy obywateli Ukrainy. 19 obywateli Ukrainy wyrejestrowano z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu podjęcia pracy, 5 osób z powodu podjęcia pracy w ramach prac interwencyjnych – informuje Dorota Małyszko, Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy.

Warto dodać, że aktualnie Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku realizuje wnioski na zatrudnienie uchodźców na stanowiska refundowane, w tym: staż dla 38 osób, prace interwencyjne dla 6 osób oraz 5 wniosków na podnoszenie kwalifikacji zawodowych.
W czerwcu i lipcu placówka będzie realizować profesjonalny kurs języka polskiego dla 15 bezrobotnych obywateli Ukrainy na poziomie podstawowym A1 + A2.

– Aktualnie w rejestrze osób bezrobotnych figuruje 84 obywateli Ukrainy z terenu Rybnika. Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku podejmuje również działania dla osób niezarejestrowanych, zakładając karty osób aktywnie poszukujących pracy. Aktualnie założono 43 karty obywatelom Ukrainy – dodaje Dorota Małyszko.

Działania w obszarach: pośrednictwa pracy, doradztwa zawodowego oraz szkoleń są intensyfikowane. Planowane jest także kolejne plenerowe wydarzenie w ramach Jarmarku Ofert Pracy przy ul. Rynkowej w Rybniku (20 czerwca). Zorganizowany zostanie również cykl spotkań, podczas których obywatele Ukrainy uzyskają przydatne informacje m.in. o formach wsparcia urzędu, zasadach rejestracji, prawach i obowiązkach osoby zarejestrowanej, metodach poszukiwania pracy oraz o ofertach zatrudnienia. Najbliższe spotkania zostaną zorganizowane na terenie miejsc zbiorowego zakwaterowania uchodźców na terenie Rybnika – 25 maja br. na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” oraz 27 maja w Ośrodku Przygotowań Sportowych „Olimpia”.

Komentarze

  • Obywatelka24 25 maja 2022 16:32Patusom pińćsetplusom - odebrać te świadczenie 500 plus. Niech w końcu się wezmą się do roboty - ale patusy przez te 500+ stały się wybredne - przecież "szlachta nie pracuje". Podziwiam Ukraińców - normalni uchodźcy wojenni żyją na garnuszku państwa, które ich przyjęło. A Oni nie chcą być ciężarem - chętnie szukają pracy - podejmują się niemalże każdej.

Dodaj komentarz