Pixabay/zdjęcie ilustracyjne
Pixabay/zdjęcie ilustracyjne

Pamiętajmy, że według obowiązujących przepisów prawa kierowanie rowerem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu jest surowo zabronione. Niestety, coraz więcej cyklistów decyduje się na jazdę po alkoholu.

Artykuł 87 Kodeksu Wykroczeń mówi:
• art. 87 § 1a - Kierowanie na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu pojazdem innym niż mechaniczny przez osobę znajdującą się w stanie nietrzeźwości, lub pod wpływem środka działającego podobnie do alkoholu-mandat 2500 złotych.
• art. 87 § 2 - Kierowanie na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu pojazdem innym niż mechaniczny przez osobę znajdującą się w stanie po użyciu alkoholu, lub podobnie działającego środka-mandat 1000 złotych.

Komentarze

Dodaj komentarz