Źródło: pixabay.com
Źródło: pixabay.com

W takich sytuacjach warto trzymać rękę na pulsie, by w odpowiednim czasie wystąpić o naprawę szkód górniczych, czy też wypłatę odszkodowania za tego typu szkody. Ze stratami związanymi z normalnym ruchem zakładu górniczego można walczyć na własną rękę, ale można tutaj sięgnąć po pomoc fachowców, którzy taką sprawę poprowadzą w naszym imieniu. Z pewnością warto się przyjrzeć temu zagadnieniu z bliska, by podjąć jak najlepszą decyzję w momencie, w którym będziemy musieli się ubiegać, np. o odszkodowanie z tytułu szkód tego typu.

szkody górnicze
Źródło: pixabay.com

Szkody górnicze - gdzie szukać pomocy w tego typu sprawach?

Szkody górnicze - jak sama nazwa wskazuje, mogą pojawić się wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z szeroko pojętą działalnością pozyskiwania różnego rodzaju surowców, wydobywanych na Ziemi. Są one bezpośrednio powiązane z normalnym ruchem zakładu górniczego na naszym terenie. Polskie prawo geologiczne pozwala ubiegać się nam o ich naprawienie albo o ubieganie się o odszkodowanie z tego tytułu. Możemy więc tutaj, np. wnosić o zadośćuczynienie z uwzględnieniem wartości uzasadnionych nakładów np. na budowę pękającego budynku, czy też zapłatę odpowiedniej kwoty pieniężnej, np. za całkowicie zniszczony budynek, zwłaszcza jeśli nie jest możliwe przywrócenie stanu poprzedniego, itp. Warto tutaj podkreślić, że według znowelizowanej ustawy "Prawo geologiczne i górnicze" sprawy np. o odszkodowania za szkody górnicze, itp., są zwolnione z opłat sądowych. W znakomitej większości przypadków jeśli chodzi o odszkodowania czy też naprawienia szkód spowodowanych przez kopalnie można tutaj liczyć na wysokie odszkodowania. W pierwszym rzędzie kopalnia powinna zawrzeć z nami ugodę, ale jeśli przedsiębiorca odmówił zawarcia ugody albo chce nam wypłacić niewielką rekompensatę, to warto zwrócić się tutaj o pomoc do specjalistów. Fachowe kancelarie prawne pomogą nam w dochodzeniu swoich praw od zakładu górniczego - wystarczy tutaj tylko znaleźć odpowiedni podmiot, który będzie nas reprezentował przed sądem czy też podczas negocjacji w postępowaniu ugodowym.

odszkodowania za szkody górnicze
Źródło: pixabay.com

Wniosek o odszkodowanie albo naprawę szkód górniczych - warto wiedzieć więcej

Szkoda majątkowa wynikająca ze szkód górniczych może mieć postać straty albo utraconych korzyści. Przeważnie obydwie sytuacje mają miejsce razem, co jeszcze bardziej zwiększa nasze szanse na uzyskanie odpowiedniego zadośćuczynienia. Po zgłoszeniu szkody zakład górniczy powinien w ciągu trzydziestu dni zawrzeć z nami ugodę, o ile uzna związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy szkodą, a swoją działalnością na danym terenie. Dopiero gdy upłynie trzydzieści dni, czyli po wyczerpaniu postępowania ugodowego, a my nie zgadzamy się z wysokością potencjalnego odszkodowania, możemy wystąpić na drogę sądową. Wcześniejsze wystąpienie do sądu może skończyć się oddaleniem roszczenia. Niekoniecznie musimy też walczyć o odszkodowanie. Postępowanie ugodowe może także nałożyć na zakład górniczy obowiązek przywrócenia stanu poprzedniego - tak mówi prawo geologiczne i górnicze obowiązujące w Polsce. Roszczenie poszkodowanego powinno zostać uregulowane tak, jak on sobie tego życzy. Warto tutaj pamiętać, że wyżej wymienione prawo nakłada także terminy przedawnienia roszczeń. Wg kodeksu cywilnego jest to okres pięciu lat od wystąpienia szkody. Naprawienie szkody albo zapłatę odszkodowania w solidnej wysokości łatwiej nam będzie uzyskać, korzystając z pomocy doświadczonych prawników - co do tego nie ma żadnych wątpliwości.

szkody górnicze
Źródło: pixabay.com

Straty powiązane z ruchem zakładu górniczego - nasze prawa są istotne

Prawnicy obeznani z przepisami prawa geologicznego oraz z różnymi wybiegami zakładów górniczych, mającymi na celu np. zaniżenie odszkodowań lub ich niewypłacenie, na pewno pomogą nam w uzyskaniu sprawiedliwych rozstrzygnięć w przyszłości. Odszkodowanie ustala się więc w trakcie twardych negocjacji albo na sali sądowej, ale zawsze w oparciu o rzetelną wiedzę kogoś, kto się na takich postępowaniach dobrze zna. Przedsiębiorca prowadzący zakład górniczy może szukać różnych wybiegów, które pozwolą mu zaniżyć poziom wypłaty z tytułu odszkodowania. Także potencjalne przywracanie, np. budynku albo pola do stanu poprzedniego może pozostawiać wiele do życzenia. Dostarczenie gruntów zastępczych w zamian za zniszczony obszar także nie musi być dla nas w pełni satysfakcjonujące. Właścicielka czy też właściciel nieruchomości w przypadku szkody wynikającej z ruchu zakładu górniczego powinien więc starać się, by jego interesy były jak najlepiej reprezentowane w trakcie postępowania. Od dnia dowiedzenia się o szkodzie, np. w ramach upraw czy też obiektów budowlanych, itp., warto walczyć o swoje, tak by nasz potencjalny uszczerbek majątkowy został w pełni zrefundowany. 

Komentarze

Dodaj komentarz