post image
Od lewej: Wiceprezesi Zarządu Funduszu Górnośląskiego Łukasz Oprawski i Jacek Miketa, Marszałek Województwa Śląskiego Jakuba Chełstowski / ms

Centrum Internacjonalizacji powstało w ramach projektu „InterSilesia – modelowanie działalności eksportowej przedsiębiorstw z sektora MŚP działających na terenie województwa śląskiego” realizowanego przez Fundusz Górnośląski w partnerstwie z departamentem gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Projekt jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Budynek Centrum Internacjonalizacji znajduje się w centrum miasta przy Al. Roździeńskiego 188. To wyjątkowe miejsce, gdzie będą świadczone usługi eksperckie dla MŚP w zakresie handlu zagranicznego i eksportu. Będą realizowane także bezpłatne warsztaty, szkolenia i konferencje dla przedsiębiorców. Świadczone są też indywidualne usługi doradcze. To wszystko ma pomóc MŚP wybić się na rynku zagranicznym.

Budowa Centrum Internacjonalizacji to koszt 9 mln zł i dofinansowanie w wysokości 7 mln zł. Umowę na realizację projektu InterSilesia podpisano w grudniu 2020 roku, a jego całkowity koszt to 27,5 mln zł, z czego 19,4 mln zł zostało dofinansowane z Unii Europejskiej. W zakończonym pierwszym etapie prac wyremontowane zostało pierwsze piętro budynku, w którym swoją działalność prowadzi Fundusz Górnośląski. Znajdują się tam biura zespołu projektu, sala konferencyjna, przestrzeń coworkingowa i sala biznesowa. Drugi etap prac obejmuje budowę łącznika budynku, który będzie nowoczesnym zapleczem dla śląskich eksporterów. Znaleźć się ma tam duża multimedialna sala konferencyjna oraz sale biznesowe. Koniec prac zaplanowano na koniec pierwszego kwartału 2023 roku.

Otwarcie Centrum rozpoczęto od przecięcia symbolicznej wstążki. W tym wydarzeniu uczestniczyli Marszałek Województwa Śląskiego Jakuba Chełstowski oraz Wiceprezesi Zarządu Funduszu Górnośląskiego, Jacek Miketa oraz Łukasz Oprawski. Następnie w trójkę udali się na briefing prasowy, do którego dołączył także Tomasz Zjawiony, Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach.

Województwo Śląskie ukierunkowuje się na eksport bardzo mocno, jeżeli chodzi o gospodarkę. Cieszy nas to, że ten komponent wzmacniamy dzięki takim projektom ze środków unijnych. Ten projekt traktujemy jako kluczowy, bo zwiększenia alokacji środków na działania wspierające MŚP będzie bardzo duże. Centrum Internacjonalizacji będzie jednym z kluczowych elementów transformacji województwa śląskiego – twierdzi Jakub Chełstowski, Marszałek Województwa Śląskiego.

To centrum ma służyć temu, żeby wszystkie usługi, które świadczymy, były dostępne dla naszych śląskich przedsiębiorców w tym jednym miejscu. Przedsiębiorca ma tutaj przyjść i zostać opakowany w pakiet usług, które pomogą mu wejść na rynki zagraniczne. Misje gospodarcze i wyjazdy studyjne to tylko część naszej pracy, którą w ramach projektu wykonujemy – mówi Jacek Miketa, Wiceprezes Funduszu Górnoślaskiego.

To symboliczny moment. Centrum Internacjonalizacji będzie domem międzynarodowym przedsiębiorcy. Regionalna Izba Gospodarcza oddaje część swoich kompetencji. Połączenie wszystkich potencjałów przyniesie odmierne efekty dla naszych przedsiębiorców – mówi Tomasz Zjawiony, Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach.

Galeria

Image alt Image alt Image alt Image alt Image alt Image alt Image alt Image alt Image alt Image alt Image alt Image alt Image alt

Komentarze

Dodaj komentarz