Rybnik: Podwyżka cen za śmieci

Dwa złote. O tyle miesięcznie wzrośnie miesięczna opłata za wywóz śmieci. Będzie ona wynosić od nowego roku 33 złote dla osób, które segregują śmieci. Jeśli mieszkańcy nie prowadzą selektywnej zbiórki odpadów, wówczas opłata ta będzie wynosić 66 złotych. W uzasadnieniu do uchwały możemy przeczytać, że:

- Z uwagi na konieczność zawarcia nowej umowy i związane z tym koszty na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych, a także ze względu na dynamikę wzrostu cen towarów i usług konieczne jest podjęcie uchwały w sprawie zmiany stawki opłaty.

Podwyżka wynika z faktu, że przetarg, który miasto rozpisało na odbiór i wywóz śmieci zakończył się podwyższeniem budżetu na to zadania. Przypomnijmy, że postępowanie wygrała firma Eko z Rybnika, która podjęła się tego zadania za 92 365 110 zł Druga firma w kolejce zaoferowała swoje usługi za ponad 112 milionów złotych. W tym roku nie będzie również obniżki cen odbioru dla rodzin wielodzietnych. Wynosiła ona 3 złote na osobę. Ta forma wsparcia została zakwestionowana przez wojewodę śląskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który unieważnił uchwałę w tej sprawie.  Umowa została zawarta na dwa lata. Urząd Miasta oszacował, że rocznie mieszkańcy wyprodukują ponad 60 tysięcy ton odpadów.  

Komentarze

Dodaj komentarz