Spółdzielnia Mieszkaniowa
Spółdzielnia Mieszkaniowa "JAS-MOS"

Pani Grażyno, została pani Przewodniczącą Rady Nadzorczej.

Tak, zostałam wybrana do pełnienia tej funkcji. W poprzedniej kadencji pracowałam w Komisji Rewizyjnej, poznałam dokładnie jak działa Spółdzielnia i jakie obowiązki mają poszczególne komórki organizacyjne. Obecnie w moim zakresie jest organizacja, kierowanie i prowadzenie posiedzeń Rady Nadzorczej. Rada zgodnie z prawem działa kolegialnie i w taki sposób będziemy realizować swoje zadania kontrolne i nadzorcze.

Czym Państwo się zajmowali na pierwszym posiedzeniu?

Poza ukonstytuowaniem się Zarząd zapoznał nowy skład RN ze strukturą organizacyjną Spółdzielni, jakie są komórki organizacyjne, kto nimi kieruje, jaki mają zakres działania, który z członków Zarządu za nie odpowiada. To zwłaszcza dla nowo wybranych członków (5 osób) jest cenna wiedza. Nasza RN jest tym razem bardzo mocno sfeminizowana, bo na 9 członków, sześć osób jest płci żeńskiej. Podzieliliśmy między sobą funkcje zgodnie ze swoimi kompetencjami, umiejętnościami zawodowymi, a także zebranym już doświadczaniem w pracy w samej spółdzielni.

Czy „nowa” RN podjęła już jakieś działania?

Zapoznawaliśmy się z wszystkimi dokumentami, regulaminami i zasadami działania całej Spółdzielni. Przyjęliśmy plan pracy na ten kwartał. Podjęliśmy także decyzje, że nasze posiedzenie będą odbywać się w ostatni poniedziałek każdego miesiąca. Ruszyła już do pracy Komisja Rewizyjna, która przeprowadziła dwie kontrole. Członkowie Rady Nadzorczej uczestniczyli w sześciu spotkaniach z lokatorami, rozmawiając na temat funduszu remontowego.

Co przed Wami?

Rada Nadzorcza wkracza do pracy w trudnym okresie dla nas wszystkich. Inflacja nie rozpieszcza nas w żadnym aspekcie życia. Kolejne dwa miesiące to będzie trudna i ciężka praca nad zaplanowaniem kosztów na przyszły rok. Będziemy nadzorować prace nad planem finansowo-gospodarczym. Z tego co już wiemy, firmy świadczące dla naszej Spółdzielni usługi przedstawiają wysokie propozycje cen. Naprawdę w tych trudnych czasach będziemy zmuszeni oglądać „złotówkę z każdej strony”.

Dziękuję za rozmowę z Przewodnicząca Rady Nadzorczej SM "JAS-MOS" Grażyną Rębacz. 

Materiał partnera

1

Komentarze

  • Elżbieta 06 grudnia 2022 20:21Sporo lania wody ogólnikami...

Dodaj komentarz