Dominik Gajda
Dominik Gajda

Wirtualna strzelnica powstała dzięki zgłoszeniu do konkursu „Strzelnica w powiecie 2022”, który został ogłoszony przez Ministerstwo Obrony Narodowej Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji.

Zakupiony sprzęt to laserowy system  z oprogramowaniem specjalistycznym, zawierający broń treningową działającą w systemie blow-back, zasilaną green-gaz.  Strzelnicę tworzy komplementarne multimedialne wyposażenie, mające przenośny charakter. To strzelecki system szkolno-treningowy,  opracowany na potrzeby rynku cywilnego na bazie systemów wojskowych.

- przekazuje Agnieszka Skupień.

Ze strzelnicy będą mogli korzystać uczniowie szkół, które prowadzą działalność dydaktyczno-wychowawczą w dziedzinie obronności państwa, organizacje pozarządowe, przedstawiciele służb mundurowych oraz podmioty lub osoby upoważnione przez samorząd terytorialny. Jednak ze strzelnicy w głównej mierze będą korzystać uczniowie szkół ponadpodstawowych podczas zajęć z edukacji dla bezpieczeństwa. Dzięki temu będą zdobywać naukę i doskonalić umiejętności w zakresie:

  • bezpiecznego posługiwania się bronią, w tym manualnej jej obsługi;
  • celowania z wykorzystaniem różnych rodzajów celowników mechanicznych i kolimatorów o „małych” powiększeniach;
  • ćwiczeń w obserwacji, rozpoznaniu i identyfikacji celów;
  • prowadzenia celnego ognia z różnych postaw, na różnych odległościach, w tym do celów ruchomych, ukazujących się przy zmiennych warunkach oświetleniowych i ograniczonej widoczności;
  • wspólnego wykonywania zadań strzeleckich o różnym stopniu skomplikowania.

Strzelnica umożliwiać będzie jednoczesne szkolenie od jednej do czterech osób (każda wyposażona w pistolet lub karabinek) zależnie od rozmiaru wyświetlanego obrazu. Przygotowywane i realizowane ćwiczenia cechuje możliwość stopniowania trudności od prostych strzelań statycznych i dynamicznych uwzględniających stopień zaawansowania szkolonych do wykonywania zadań strzeleckich o różnym stopniu skomplikowania (między innymi: dynamiczne korygowanie punktu celowania ze zmianą odległości do celu i przy jego poruszaniu, strzelenie do celów ukazujących się w reżimach czasowych, strzelanie przy zmiennych warunkach oświetlenia oraz przy ograniczonej widoczności).

- dodaje rzeczniczka rybnickiego magistratu.

Wprowadzono też w systemach metody wspomagające cały proces nauki obsługi broni, a także techniki, które pozwalają odtwarzać cały proces oddania strzału. Strzelający będzie mógł obserwować popełniane podczas strzałów błędy. System będzie działać dzięki kamerom i detekcji miejsca odbicia światła laserowego, które będzie emitowane z modułu zamontowanego na broni treningowej. Cała analiza obrazu z kamery będzie przeprowadzana przez odpowiednie oprogramowanie.

Galeria

Image alt Image alt Image alt Image alt Image alt Image alt Image alt Image alt Image alt

Komentarze

Dodaj komentarz