MOSiR Rybnik
MOSiR Rybnik

W 2022 roku MOSiR Rybnik realizował program Centralnego Szkolenia Piłkarskiego Dzieci i Młodzieży. Głównym celem było podniesienie poziomu szkolenia dzieci i młodzieży w oparciu o autorski, rybnicki program szkolenia oraz o program szkolenia Polskiego Związku Piłki Nożnej poprzez realizację projektu Certyfikacji Szkółek Piłkarskich. Całość działań była związana z realizacją „Programu współpracy z klubami sportowymi w Rybniku w latach 2022-2023”.
Efektem było finansowe wsparcie dla klubów, które przystąpiły do certyfikacji PZPN oraz trenerów pracjących przy tworzeniu autorskiego programu szkolenia piłkarskiego w Rybniku.

PZPN i autorski model  
– Chcemy, aby rodzice i młodzi adepci piłki nożnej mieli pewność, że trafiając do szkółki piłkarskiej w Rybniku, będą w miejscu, gdzie spełniane są podstawowe standardy szkoleniowe, zajęcia są bezpieczne i merytoryczne, a kadra posiada niezbędne kwalifikacje do trenowania młodzieży. Przed zapisaniem swojego dziecka do klubu bądź szkółki piłkarskiej warto sprawdzić, czy ma on certyfikację PZPN, albo się o nią stara – mówi Dawid Dylich, koordynator piłkarskiego szkolenia w Rybniku. 
W 2022 roku wspierane były cztery kluby, jeden ze srebrną gwiazdką, jeden z brązową i dwa z zieloną. Każdy z klubów otrzymywał środki na opłacenia koordynatora oraz – w zależności od poziomu certyfikacji – dofinansowanie dla jednego bądź kilku trenerów. 
– Zdajemy sobie sprawę, że nie od razu wszystkie kluby dzielnicowe z Rybnika trafią do certyfikacji. Dlatego wraz z chętnymi trenerami opracowujemy autorski model szkolenia piłkarskiego, z którego wszyscy chętni będą mogli korzystać. Ci trenerzy również byli przez nas wspierani – dodaje Dylich. W 2022 roku odbyło się kilka spotkań, podczas których pracowano nad szczegółami modelu szkolenia. Prace te będą kontynuowane w pierwszym kwartale 2023 roku, później skończony już dokument trafi do akceptacji PZPN-u. – Będziemy bardzo zadowoleni, jeżeli wszystkie zajęcia z piłki nożnej w naszym mieście będą odpowiednio przygotowane, w oparciu o konkretny konspekt. Kluby certyfikowane będą korzystać z materiałów PZPN, niecertyfikowane będą mieć do dyspozycji nasz autorski model szkolenia – tłumaczy Rafał Tymusz, dyrektor MOSiR-u, który zapowiada, że program będzie kontynuowany w bieżącym roku. – Już wiemy, że grono certyfikowanych klubów powiększy się. Zorganizowaliśmy także spotkanie ze wszystkimi klubami, posiadającymi już gwiazdki PZPN. Wysłuchaliśmy ich uwag i nasze wsparcie będzie do nich dostosowane – kończy dyrektor Tymusz. 

Szkolenia są ważne 
Realizacja programu to także organizacja szkoleń dla rybnickich trenerów. W 2022 roku odbyły się dwa. Pierwszy dotyczył rozumienia gry – czyli zasad, które wpływają na cykl decyzyjny piłkarza. Omawiano także aspekty związane ze stworzeniem środowiska treningowego – opartego na zachowaniach występujących w realnej grze, dzięki czemu zawodnik uczy się przez doświadczanie realnych sytuacji boiskowych. Drugie warsztaty były związane z przygotowaniem motorycznym. – Trenerzy uczestniczący w szkoleniach podkreślali, że taka forma warsztatów szkoleniowych, w małych grupach, w swobodnej atmosferze, gdzie można na bieżąco wyjaśnić dokładnie zagadnienie, jest najbardziej efektywna i są w stanie przenieść nabyte umiejętności i wiedzę do zajęć praktycznych w swoich klubach. Dlatego w tym roku planujemy dwa kolejne szkolenia – dodaje na zakończenia Dawid Dylich. 
W najbliższej przyszłości Miasto Rybnik chciałoby doprowadzić do powstania Ośrodka Szkolenia Piłkarskiego, którego celem byłoby szkolenie i przekazywania najbardziej uzdolnionych piłkarzy do rybnickiego ROW-u – na jasno sprecyzowanych zasadach. 

Komentarze

Dodaj komentarz