fot. Powiat Wodzisławski
fot. Powiat Wodzisławski

Grzegorz Strzebińczyk został mianowany nowym dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim przez Zarząd Powiatu Wodzisławskiego. Zastąpi on Irenę Obiegły, która po 24 latach kierowania Centrum odeszła na emeryturę w lutym.

Nowy dyrektor ma 40 lat i jest absolwentem pedagogiki na Uniwersytecie Śląskim oraz Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu. Ukończył także studia podyplomowe w zakresie zarządzania i organizacji pomocy społecznej. Grzegorz Strzebińczyk ma duże doświadczenie w dziedzinie systemu opieki nad dzieckiem i rodziną. Od kilkunastu lat pracuje w pomocy społecznej.

W latach 2006-2017 pracował w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej-Mieszkanie nr 2 w Rybniku. Tam pełnił różne funkcje, od starszego wychowawcy po kierownika placówki. Od lutego 2017 r. pracował w Powiatowym Domu Dziecka w Gorzyczkach, gdzie pełnił funkcję starszego wychowawcy-koordynatora. W tym czasie był też społecznym kuratorem sądowym ds. karnych i współpracował z Sądem Rejonowym w Rybniku. Od czerwca 2020 r. Grzegorz Strzebińczyk był dyrektorem Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Gorzyczkach, gdzie zapewniał wspólną obsługę ekonomiczno-administracyjną i organizacyjną Powiatowego Domu Dziecka w Gorzyczkach, Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Wodzisławiu Śląskim oraz Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Gorzyczkach.

Komentarze

Dodaj komentarz