fot. KMP Jastrzębie-Zdrój
fot. KMP Jastrzębie-Zdrój

Spotkanie policjantów z uczestnikami Centrum Integracji Społecznej „Dar Serca” w Jastrzębiu-Zdroju było cenną okazją do omówienia zagadnień dotyczących praw i obowiązków w sytuacjach zagrożenia życia. Nadkomisarz Aneta Zacharjasz oraz sierżant Grzegorz Suwisz podczas spotkania przekazali uczestnikom informacje na temat różnych aspektów bezpieczeństwa, w tym o pojęciu stanu wyższej konieczności oraz obrony koniecznej.

Mundurowi poruszyli także temat przemocy i jej różnych form, w tym przemocy domowej. Omówili, jakie środki prawne chronią ofiary przemocy i jakie konsekwencje grożą sprawcom. Podczas spotkania uczestnicy mieli okazję zadać pytania i wyjaśnić wątpliwości.

Podkreślono również, że każdy, kto jest świadkiem przemocy, powinien niezwłocznie zgłosić ten fakt w najbliższej jednostce Policji lub na numer alarmowy 112. Ponadto uczestnicy zdobyli wiedzę na temat tragedii, do których może dojść w przypadku stosowania przemocy, zwłaszcza gdy jej ofiarą są dzieci.

Spotkanie z policjantami z pewnością okazało się wartościowe dla większości uczestników. Zdobycie wiedzy o sposobach reagowania na przemoc i o środkach, jakimi dysponują ofiary przemocy, pozwala na lepsze zrozumienie tego problemu i pomaga w ochronie osób zagrożonych. Jest to także ważne przesłanie dla społeczeństwa, że przemoc nie jest tolerowana i należy przeciwdziałać jej skutecznie.

Komentarze

Dodaj komentarz