Spółdzielnia Mieszkaniowa
Spółdzielnia Mieszkaniowa "JAS-MOS"

W pierwszej kolejności pomogliśmy rodzinom emigrantom uciekającym przed wojną. Pomoc, jaką nieśli nasi mieszkańcy i pracownicy Spółdzielni jest nieoceniona. Wojna w Ukrainie wywołała też kryzys energetyczny, na skalę jakiej dotąd nie doświadczyliśmy. Z każdej strony docierały do nas informacje o problemach z dostępnością na rynku węgla, gazu oraz o bardzo wysokim wzroście cen nośników energii. Nic więc dziwnego, że ostatnie miesiące były dla nas trudne i budziły obawy o przyszłość. Przed nami stanęły nie lada wyzwania i musieliśmy się z nimi wspólnie zmierzyć, zwłaszcza mając na uwadze szalejąca inflację. Konsekwencją obecnej sytuacji światowej są podwyżki kosztów ogrzewania oraz kosztów materiałów i usług. Mimo że na te kwestie Zarząd ma bardzo ograniczony wpływ, to staraliśmy się w ubiegłym roku zrobić wszystko, by ta trudna sytuacja dotknęła Państwa w jak najmniejszym stopniu. W 2022 roku utrzymaliśmy poziom opłat z funduszu eksploatacyjnego i remontowego w zaplanowanej wysokości i wykonaliśmy prawie 100% zaplanowanych zadań.

To, co najważniejsze sytuacja finansowa Spółdzielni Mieszkaniowej „JAS-MOS” jest bardzo dobra, a płynność finansowa umożliwia regulowanie zobowiązań własnymi środkami i nie wykazuje żadnych zagrożeń dla kontynuowania działalności w kolejnych latach. W naszej Spółdzielni występuje trwała równowaga ekonomiczna i nie występują obecnie żadne przesłanki wskazujące na jej zagrożenie. Dzięki dobremu planowaniu, udanym negocjacjom cenowym udało nam się utrzymać koszty na niezmienionym poziomie, a co za tym idzie uniknąć niespodziewanych podwyżek opłat zależnych od spółdzielni (fundusz eksploatacyjny i remontowy). W naszej Spółdzielni wzrost opłat nastąpi dopiero od 1 kwietna, jednak dołożymy wszelkich starań, aby w tym roku podwyżki już naszych lokatorów nie zaskoczyły. Oczywiście na media, podatki, opłaty za wywóz śmieci nie mamy wpływu. Dlatego czynimy starania, aby z naszej strony polityka kosztów była zrównoważona.  

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „JAS-MOS” przygotowuje szczegółowe sprawozdanie z działalności Spółdzielni za rok 2022 i równocześnie sprawozdanie z realizacji swoich obowiązków przez wszystkich pracowników Spółdzielni, którzy na co dzień podejmują szeroki wachlarz zadań na rzecz lokatorów. Sprawozdanie zostanie w pierwszej kolejności przedstawione Radzie Nadzorczej, a potem na sześciu częściach Walnego Zgromadzenia, które odbędą się w maju 2023 roku.

W tym miejscu chciałem podziękować naszym pracownikom począwszy od administratorów, pracowników dbających o utrzymanie porządku i czystości, a także pionu technicznego, który dba o zachowanie dobrego stanu technicznego urządzeń i budynków, prowadzenia inwestycji, remontów i modernizacji. Oczywiście nie mogę zapomnieć o dziale ekonomiczno-księgowym, który czuwa nad aspektami finansowymi, księgowymi i rozliczeniami kosztów oraz czynszów, a kończąc na obsłudze prawnej, ochronie mienia, czy ochronie danych osobowych. To zespół świetnych fachowców oddanych naszej Spółdzielni i za ich codzienną pracę na rzecz Spółdzielni i lokatorów składamy im podziękowania.

Piotr Szereda Prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „JAS-MOS” w Jastrzębiu-Zdroju.

Komentarze

Dodaj komentarz