post image
Elżbieta Grymel

Bez rok uczyłach  sie roztōmańtych programōw na kōmputerze a angielskigo. Lepij mi szło ze tego  angielskigo, jak ze kōmputera, bo tyn mody chopeczek, co nos uczōł, jak uwidzioł same starsze babeczki, to sie spoczōntku ani wiela niy wysiloł. Ale jo poszła żech tyn dziōb parzić, a do kōńca jeszcze my sie tego wiela nauczyły. Szkoda, yno, że potym tyj roboty dali niy bōło!

Bez latowe feryje pojechałach na dwa tydnie do roboty do Holandyji. Angielski mi sie przidoł, ale tam mi sie niy widziało, bo  trzi razy do dnia lecioł dyszcz. Robota dało sie strzimać, yno słabiyło mie to, że nikedy musiałach iść do roboty dwa razy do dnia, a to je już zatela na baba, co ji je bez piyndziesiōnt. Bezto żech wiyncy niy chciała szukać roboty za granicōm. Myślałach se, że sie u nos tyż dostana do biura, bo przeca sie już znōm trocha na tym kōmputerze! Ale jak żech kaj poszła za robotōm, to sie dziwowali, co tako staro baba chce, chocio głośno tego niy godali, ale dycki coś wymyśleli, że niby teroz roboty ni majōm, bezto musza trocha poczakać, ale jak po miesiōncu żodyn niy zwōniōł, to żech noreszcie bōła w dōma! 

We gazecie znodłach ȏgłoszyni, że szukajōm do biuro nojlepi osoby ze znajomościōm obcych jynzyków. Jo dwōma godōm dość dobrze, trzecim sie tyż dogodōm,  ōd biydy coś tyż po tym angielsku bekna, no a jeszcze by sie znod taki jynzyk, co pisać niy napisza, ale go rozumia. Wszystek żech to napisała do CV. Tyn panoczek, co sy mnōm godoł, niy dowiyrzoł, eli jo to wszyjstek doprowdy umia, bezto musioł mie jeszcze wyegzaminować. Po rusku sōm sy mnōm pogodoł, potym zawołoł takigo synka, co ponoć umioł po francusku. Jakoś my sie dogodali, ale ȏba my za wiela niy umieli. Miała prziść jeszcze jedna dziołcha ȏd tego angielskigo, ale ȏna uciykła, a bōło po godce...

Tyn starszy chop mi padoł tak:

-Wiycie, je prowda, że wiela tego poradzicie, ale jo potrzebuja szpeca, co godo po chińsku, bo nasi wyjechali za granica, a ci, co ȏstali, niy chcōm robić, bezto bydymy skludzać Chińczykōw!

Wkurziłach sie a prasłach dźwiyrzami , ale po tydniu jednako zaczłach nad tym chińskim medytować. Ale ȏkozało sie, że niy dōm sie go rady nauczyć przed sześdziesiōntkōm, a dałach se pokōj!

1

Komentarze

  • Jozik 15 maja 2023 23:40Aleś tyż narwano, trza boło aby poprobować. Możno by Ci szło lepi niż myślisz.

Dodaj Komentarz