Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim
Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim

W czwartek 28 września w Wodzisławiu Śląskim w siedzibie starostwa powiatowego odbyła się konferencja prasowa poświęcona przede wszystkim inwestycjom drogowym, jakie samorząd województwa ma zamiar realizować w naszym regionie. W briefingu prasowym wzięli udział posłowie Gabriela Lenartowicz i Krzysztof Gadowski, starosta Leszek Bizoń, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich Zbigniew Tabor, radny sejmiku wojewódzkiego Henryk Siedlaczek, zastępca marszałka województwa Krzysztof Klimosz oraz prezydent Wodzisławia Mieczysław Kieca. Zebrani politycy i samorządowcy mówili głównie o inwestycjach na terenie powiatu wodzisławskiego, chociaż odnosili się także do największego zadania w naszym regionie, czyli budowy drogi Racibórz – Pszczyna. Jest to pierwszoplanowa inwestycja drogowa w dla całego Subregionu Zachodniego i z uwagi na jej gigantyczny koszt, musi być ona etapowana. Do tej pory wykonany został jeden etap raciborski oraz odcinek rybnicki. Aktualnie największy ciężar w tym, aby droga ta nie pozostała jedynie marzeniem na kreślarskich deskach, wzięło na siebie miasto Rybnik, które zdecydowało się na samodzielne (chociaż ze wsparciem finansowym ze strony rządu) wybudowanie czterech kilometrów arterii. W czasie konferencji mówiono także o losach Drogi Głównej Południowej. Głos zabrał w tym przypadku prezydent Wodzisławia Śląskiego, który zauważył, że miasto jako lider projektu boryka się od czterech długich lat z problemem uzyskania odpowiedniej decyzji środowiskowej.

Bezpieczniej na skrzyżowaniach z Pszowską

Wodzisławskie inwestycje wydają się nieporównanie mniejsze w swojej skali z budową drogi regionalnej, ale są one kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa na drogach dla mieszkańców i przyjezdnych. Pierwszym z omawianych zadań jest modernizacja skrzyżowania ulicy Pszowskiej z ulicą Górniczą. Wartość remontu została oszacowana na około 10 milionów zł. Samorząd miejski oraz powiatowy będzie partycypował w jego wykonaniu na poziomie 20 procent. Starosta Leszek Bizoń zauważył, że od strony ulicy Górniczej będzie funkcjonował pas włączający z prawoskrętem. Pojawi się również sygnalizacja świetlna. Zarówno dokumentacja, jak i pozwolenie budowlane w formie tzw. ZRID-u jest już wydane. Włodarz powiatu stwierdził, że modernizacja tego odcinka drogi znacznie poprawi bezpieczeństwo i komfort jazdy. Ulica Pszowska w tym miejscu ma być poddana przebudowie w latach 2024 – 2025. Jednak to nie koniec działań, które są wykonywane na tej ulicy. Prezydent Wodzisławia zakomunikował, że trwają już prace, których celem jest poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu tej drogi. Jednym z newralgicznych miejsc, w których ma zostać zamieszczona sygnalizacja świetlna, ma być skrzyżowanie Pszowskiej z ulicą Młodzieżową, ponieważ w tamtym miejscu po uruchomieniu fabryki Eko-Okien ma być największe natężenie ruchu. Prace nad koncepcją działań pozwalających na zwiększenie bezpieczeństwa prowadzone były we współpracy z inwestorem. Prezydent stwierdził: -To przedstawiciele firmy, która ma zatrudniać trzy tysiące osób, najlepiej wiedzą, w jakich godzinach ma być prowadzony dowóz pracowników do zakładu i w jakich godzinach będą jeździć ciężkie samochody. Po analizie ruchu wskazaliśmy kilka kluczowych skrzyżowań, które muszą być zmodernizowane. Jednym z nich jest skrzyżowanie Pszowskiej z Górniczą. Kolejne jest połączenie Pszowskiej i Młodzieżowej. Ta droga jest już zmodernizowana. Teraz chodzi o zabudowanie sygnalizacji świetlnej. Następnym wyzwaniem we współpracy miasta i Zarządu Dróg Wojewódzkich będzie modernizacja skrzyżowania ulic Młodzieżowej i Rozwojowej, bo tam również będzie kanalizował się ruch w kierunku do fabryki. Ulica Rozwojowa była już modernizowana przez miasto Wodzisław Śląski i dzięki temu możliwe jest doprowadzenie najwyższego tonażu do strefy inwestycyjnej. 

Czy w Syryni powstanie rondo?

Skrzyżowanie ulicy Bukowskiej i Raciborskiej w Syryni to jedno z najbardziej niebezpiecznych miejsc na mapie drogowej powiatu. Już nie raz dochodziło na nim do niebezpiecznych kolizji. Kierowcy, którzy wjeżdżają na skrzyżowanie od strony budynku Powiatowego Zarządu Dróg, często nie respektują znaku stop. Zbigniew Tabor, dyrektor ZDW, potwierdził w trakcie konferencji prasowej, że jest możliwe, aby w tym miejscu powstało rondo. O tym, że należy w jakiś sposób zmodernizować istniejące skrzyżowanie, rozmawiano już jakiś czas temu w trakcie wizji lokalnej, będącej pokłosiem tragicznego w skutkach wypadku samochodowego, w którym zginęła kobieta. Według wyższego urzędnika: - Biorąc pod uwagę usytuowanie tego miejsca, widoczność, szerokość jezdni, optymalnym rozwiązaniem będzie rondo. Jest oczywiście kwestia tego, by znaleźć odpowiednie finansowanie, ponieważ z całą pewnością sygnalizacja świetlna będzie tańsza. Natomiast wybudowanie odpowiednio szerokiego ronda nie będzie generować żadnych ujemnych skutków, jeśli chodzi o przepustowość drogi wojewódzkiej. W czwartym kwartale będziemy ogłaszać przetarg na opracowanie dokumentacji, zostaną powtórnie wykonane analizy i na podstawie tych analiz zostaną podane koszty sygnalizacji i budowy ronda. W opinii Zbigniewa Tabora koszt zamontowania sygnalizacji świetlnej oscylowałby wokół kwoty 1,5 miliona zł, natomiast budowa skrzyżowania okrężnego biorąc pod uwagę ukształtowanie drogi powiatowej, kosztowałoby prawdopodobnie koło sześciu milionów zł. Dyrektor zwrócił uwagę, że rondo jest rozwiązaniem bezkolizyjnym. Koszt wykonania takiej dokumentacji wynosi ponad 600 tysięcy zł i poniesie go na spółkę po równo gmina Lubomia i powiat wodzisławski.

Komentarze

Dodaj komentarz