Jakub Chełstowski z podpisaną deklaracją / fot. Andrzej Grygiel UMWS
Jakub Chełstowski z podpisaną deklaracją / fot. Andrzej Grygiel UMWS

Śląsk stawia na przyszłość, wykorzystując potencjał funduszy unijnych w ramach nadejścia nowej perspektywy finansowej po 2027 roku. Wizja marszałka Jakuba Chełstowskiego, zakładająca stworzenie przyjaznego środowisku i innowacyjnego Śląska, zyskała nowy rozdział dzięki wydarzeniom w Brukseli.

Uchwała Zielone Śląskie 2030, jednomyślnie przyjęta przez Sejmik Województwa w 2020 roku, nie pozostaje martwym dokumentem. Zobowiązanie do przekształcenia regionu w zieloną oazę technologii nowej generacji ma swoje odzwierciedlenie w rekordowej alokacji ponad 5,1 mld euro. Środki te mają być przepustką do wdrożenia ambitnych projektów ekologicznych i rozwinięcia inteligentnych specjalizacji regionu.

Dążenie do innowacji wyznacza kierunek rozwoju dla sektorów takich jak niskoemisyjna energetyka, zielona gospodarka, czy technologie informacyjne i komunikacyjne. Nie mniej ważne są branże automotive, medyczna oraz te, które rozwijają się dynamicznie – w tym transport i logistyka.

Wspieranie różnorodności gospodarczej i innowacyjności, szczególnie w obszarach technologii środowiskowych, przetwarzania materiałów oraz przemysłów maszynowego i motoryzacyjnego, ma przynieść Śląskowi konkurencyjną przewagę. Szczególny nacisk kładziony jest na współpracę z samorządami, uczelniami wyższymi i agencjami rozwoju, aby zapewnić regionowi jak najlepsze warunki do rozwoju i atrakcyjności dla inwestorów.

Edukacja wyższa również gra kluczową rolę. Marszałek Chełstowski podkreśla znaczenie absolwentów dla regionu, wskazując, że to właśnie ich wiedza i umiejętności są fundamentem dla wprowadzania nowych technologii i metod pracy.

Europejska transformacja energetyczna, wymuszona przez Porozumienie Paryskie, dotyka szczególnie mocno regionów węglowych. Właśnie w tych miejscach konieczność zmian jest najbardziej odczuwalna. Podpisana deklaracja w Brukseli wskazuje, że przekształcanie gospodarek opartych na paliwach kopalnych wymaga ciągłego wsparcia – zarówno finansowego, jak i politycznego – aby w procesie transformacji nie pozostawić żadnego regionu w tyle.

Deklaracja staje się świadectwem, że Śląsk nie tylko aspiruje do zielonej przyszłości, ale aktywnie dąży do bycia inspiracją dla innych regionów w Unii Europejskiej, którzy również pragną przyspieszyć swoje zielone i cyfrowe transformacje.

Komentarze

Dodaj komentarz