post image
fot. LI

Jednako ȏni chcieli, coby tako prawo zima a śniyg ȏboczyć, bo se myśleli, że u nos musi być jak na Syberyji. Kamratka ȏbjaśniła ich zaroz, że u nos czasym je tako ciepło zima jak we Italii i na śniyg a mrōz ni ma co liczyć, ale potym prziszło ji do gowy, coby popytać ich  na Adwent., bo choćby tyj prawej zimy niy było, to miasta a wsie sōm piyknie postrojōne. Do Krakowa Francuzow mioł zawiyźć sōm panoczek fojt, a ȏna ȏbiecała im, że ich weznie do kościoła na roroty. Tego zwyku we Francyji niy znajōm. Nojwiyncy sie im widziały dziecka, co szły tak wczas rano do kościoła ze lampiōnami, a cołko droga śpiywały! Te śpiywani załatwiła cera ȏd kamratki, bo rozgodała kamratom a kamratkom we szkole, że kożdy bajtel, co śpiywoł bydzie po drodze, to ȏd jeji mamulki czekuladowy batōn dostanie i na drugi dziyń kościoł był połny. Mamulki  troszka to kosztowało, ale hōnor gminy był uratowany! Był jeszcze jarmark , kaj se goście roztōmańtych pamiōntek do dōm nakupowali, a na koniec zażyczyli se jeszcze coby paniczki urzyndniczki uwarziły jaki prawe ślōnski jodło. A to im klina do gowy zabili! Ze poczōntku dziołchy rychtik chciały cosikej uwarzić, ale niy miały kej, bezto pōn fojt padoł tak: kupcie frelki dobry chlyb, nolepi pora pecynkōw, przirychtujcie dobrego fetu, a ku tymu ze trzi krałzy kiszonych ȏgorkōw, a ȏ troszka gorzołki to jo sie sōm postarōm! I tak ȏstało. Szpyrka dziołchy kupiły, ale kero jōm miała wyskwarzić, przeca musiały iść do frizyjera, coby gości niy straszyć? Jedyn kamrat ze biura wymyśloł, coby dać robota „chińczykowi”, co wele urzyndu mioł budka. Upewnił sie, eli go „chińczyk” dobrze zrozumioł, a padoł, że przidzie po tyn fet pōł godziny przed imprezōm i tak zrobił, ale zaroz sie za gowa chycił, bo fet był wrzawy, jednako moja kamratka uratowała sytuacyjo, bo wsadziła garniec do śniega, co praje we nocy spod! Impreza sie łodbyła, a Francuzy zaś  by radzi z miłōm chynciōm przijechali, bo tak sie im wszystek widziało!

Grymlino

Komentarze

Dodaj Komentarz