post image
UM Racibórz

W Raciborzu miało miejsce ważne wydarzenie z udziałem Prezydenta Miasta, Dariusza Polowego, mające na celu wsparcie spółki RAFAKO. Wiec odbył się w hali produkcyjnej firmy przy ulicy Łąkowej, skupiając przedstawicieli środowisk pracowniczych, związkowych oraz samorządowych.

Inicjatywa pod hasłem "Sercem za RAFAKO" była odpowiedzią na trudności, z jakimi zmaga się największy pracodawca w Raciborzu. Prezydent Polowy, wraz z zastępcą Dominikiem Koniecznym, posłanką Gabrielą Lenartowicz i starostą Grzegorzem Swobodą, wyrazili swoje poparcie dla pracowników i związków zawodowych dążących do ochrony RAFAKO przed upadłością.

Dariusz Polowy, Prezydent Miasta Racibórz, podkreślił znaczenie RAFAKO dla lokalnej społeczności i historii. Jako ważny pracodawca, firma stanowi nie tylko miejsce pracy dla wielu mieszkańców, ale także część dziedzictwa miasta. Prezydent wyraził zobowiązanie do działania na rzecz przetrwania firmy oraz jej odbudowy w przemyśle energetycznym.

Podczas wiecu uczestnicy wyrazili nadzieję na wypracowanie rozwiązania, które przyniesie korzyść zarówno pracownikom, jak i samemu przedsiębiorstwu, dążąc do uniknięcia upadłości spółki.

Komentarze

Dodaj komentarz