post image
Materiały prasowe KSSE

Rybnik kontynuuje swoją ścieżkę gospodarczego rozwoju, dzięki kolejnej inwestycji w specjalnej strefie ekonomicznej miasta. Firma CADesigner Engineering Sp. z o.o., europejski lider w branży projektowania i produkcji zaawansowanych urządzeń, podpisała umowę kupna nieruchomości za kwotę 2,626 mln zł netto, plus VAT. Decyzja o lokalizacji inwestycji w Rybniku była podyktowana korzystnym położeniem geograficznym, dobrą infrastrukturą oraz dostępem do wykwalifikowanej kadry.

Prezes CADesigner Engineering, Bartłomiej Markowicz, podkreślił znaczenie strategicznej lokalizacji Rybnika, bliskości dwóch autostrad oraz otoczenia biznesowego i naukowego jako kluczowych czynników wpływających na decyzję firmy. Inwestycja w Rybniku ma na celu wybudowanie nowego zakładu produkcyjnego, z rozpoczęciem prac już w przyszłym roku, a produkcją planowaną na rok 2026.

Prezydent Rybnika, Piotr Kuczera, wyraził zadowolenie z kolejnego inwestora na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, zaznaczając, że tereny o powierzchni ponad 16 hektarów zostały już zagospodarowane przez różne firmy, głównie w latach 2022 i 2023.

W kontekście tej inwestycji, dzień przed podpisaniem umowy, odbyło się spotkanie między Prezesem Zarządu KSSE, Januszem Michałkiem, a Prezydentem Rybnika, Piotrem Kuczerą. Głównym tematem rozmów była przyszła współpraca oraz plany na przyciągnięcie kolejnych inwestorów do miasta.

Komentarze

Dodaj komentarz