post image
Materiały prasowe

W związku z identyfikacją błędów technologicznych, które uniemożliwiają wprowadzenie KSeF w pierwotnie planowanym terminie, Ministerstwo Finansów, na czele z ministrem Andrzejem Domańskim, zdecydowało o przesunięciu wdrożenia systemu. Zgodnie z zapowiedziami, obligatoryjne stosowanie KSeF miało nastąpić od 1 lipca 2024 roku, z wyjątkiem małych i średnich przedsiębiorstw zwolnionych z VAT, dla których termin ten wyznaczono na 1 stycznia 2025 roku.

Decyzja o przesunięciu terminu wdrożenia KSeF jest wynikiem głębokiej analizy i zewnętrznego audytu informatycznego. Jak podkreśla minister Domański, odpowiedzialność za stabilność i przewidywalność działalności gospodarczej w Polsce jest kluczowa. Minister finansów wskazał, że wyniki audytu staną się fundamentem do ustalenia nowego terminu wprowadzenia systemu.

Marcin Łoboda, szef Krajowej Administracji Skarbowej, dodał, że KSeF powinien funkcjonować niezawodnie, nawet w sytuacji wystąpienia błędów technicznych. Przedsiębiorcy muszą mieć pewność, że ich faktury zostaną poprawnie zarejestrowane w systemie, co jest istotne dla płynności ich działalności.

Choć KSeF był dostępny dobrowolnie od 1 stycznia 2022 roku, obowiązkowe e-fakturowanie miało stać się rzeczywistością w połowie 2024 roku. Decyzja o przesunięciu terminu została podjęta nie tylko ze względu na techniczne aspekty projektu, ale również z uwzględnieniem opinii przedsiębiorców, co świadczy o otwartości władz na dialog z biznesem.

Komentarze

Dodaj komentarz