UM Rybnik
UM Rybnik

Od węgla do wodoru – ambitna wizja przyszłości

Prezydent Rybnika, Piotr Kuczera, nie kryje entuzjazmu dla projektu: "Od Rybnickiego Okręgu Węglowego do Rybnickiego Okręgu Wodorowego – to brzmi dumnie, choć niektórzy mówią - nierealistycznie, ale ja głęboko wierzę w tę ideę."

Wodór jawi się jako realna alternatywa dla węgla, zapewniając czyste i wydajne źródło energii. Projekt ROW 2.0 zakłada ścisłą współpracę między miastem, biznesem i Politechniką Śląską, co ma zapewnić synergię efektów i owocną realizację wizji.

- To świetna inicjatywa i pozostaje mi tylko życzyć, by wszyscy szli w tym kierunku. Wodór jest nośnikiem energii, którą możemy wykorzystać w różnych procesach: grzewczych czy mechanicznych. Wodór pozwala nam przejść w zupełnie nową epokę – ocenił dr hab. Zygmunt Łukaszczyk, dyrektor filii Politechniki Śląskiej – Centrum Kształcenia Ustawicznego w Rybniku.

Wodór w praktyce – autobusy i stacja tankowania

Rybnik już teraz stawia na rozwiązania wodorowe. Miasto posiada flotę 20 autobusów wodorowych, a przy ulicy Budowlanych 6 powstaje ogólnodostępna stacja tankowania wodoru.

Współpraca kluczem do sukcesu

Podpisane porozumienie o współpracy badawczo-naukowej między Politechniką Śląską, Miastem Rybnik i PAK-PCE Polski Autobus Wodorowy Sp. z o.o. stanowi fundament projektu ROW 2.0. Współpraca na linii biznes-samorząd-nauka pozwoli na dogłębne zbadanie potencjału wodoru i wypracowanie optymalnych rozwiązań dla Rybnickiego Okręgu Wodorowego. W konferencji inaugurującej rybnicki projekt ROW 2.0 wzięła udział również przedstawicielka nowo otwartego Ministerstwa Przemysłu, Joanna Pauly.

- W spektrum działania Ministerstwa Przemysłu jest działanie na rzecz transformacji Śląska nie tylko pod kątem wygaszania górnictwa węgla kamiennego, ale również na rzecz holistycznego działania w zakresie transformacji Śląska – powiedziała dyrektor Joanna Pauly. - Chodzi między innymi o popieranie różnego rodzaju strategii, których przykładem jest właśnie Rybnicki Okręg Węglowy – już nie „Węglowy”, ale „Wodorowy”. To przykład dla innych samorządów, że to, co powstaje w zaciszu naukowych gabinetów staje się technologią dostępną dla nas wszystkich i za chwilę będzie po prostu zwykłą technologią. Będziemy stałymi obserwatorami tych badań – dodała przedstawicielka resortu przemysłu.

Inicjatywa Rybnika spotyka się z dużym zainteresowaniem i może stać się wzorem dla innych miast poszukujących alternatywnych źródeł energii.

Wodór – czysta energia przyszłości?

Eksperci podkreślają ogromny potencjał wodoru, który może zrewolucjonizować wiele dziedzin życia. Projekt ROW 2.0 stawia Rybnik na czele tej transformacji, otwierając drzwi do czystej i zrównoważonej przyszłości.

Komentarze

Dodaj komentarz