Ministerstwo Edukacji Narodowej
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Celem tej zmiany jest zapewnienie uczniom większej ilości czasu na utrwalanie wiedzy, przygotowanie się do sprawdzianów, czytanie książek, a przede wszystkim – realizowanie swoich pasji i odpoczynek.

Nowe przepisy w szczegółach:

  • Klasy I-III: Nauczyciele nie będą zadawać prac domowych, z wyjątkiem ćwiczeń usprawniających motorykę małą.
  • Klasy IV-VIII: Prace domowe będą nieobowiązkowe i nieoceniane.
  • Zmiany nie oznaczają zniesienia obowiązku uczenia się w domu: uczniowie nadal będą musieli przyswajać treści programowe, czytać lektury, uczyć się słówek itp.

Dodatkowo, od września 2024 roku oceny z etyki i religii nie będą wliczane do średniej ocen rocznych. Te zmiany mają zapewnić uczniom równe szanse i większą autonomię w nauce.

Komentarz Minister Barbary Nowackiej

"Cieszę się, że mogę podpisać to rozporządzenie. Wierzę, że da ono uczniom więcej czasu na odpoczynek, rozwijanie swoich pasji i budowanie zdrowych relacji z rówieśnikami. Nauczyciele zyskają z kolei większą swobodę w doborze metod nauczania i dostosowaniu ich do potrzeb uczniów."

Komentarze

Dodaj komentarz