fot. LI
fot. LI

Dla Polski jest to rzeka graniczna. Oddziela nas od Republiki Federalnej Niemiec oraz od Republiki Czeskiej. Swoje źródła ma w Sudetach Odrzańskich. Dla Polaków rzeka ta ma ogromne znaczenie symboliczne, w ślad za którym niestety nie idzie jakość wody, która pozostawia wiele do życzenia. Na całym jej odcinku jedynie na kilku odcinkach należy ona do klasy III. Emblematyczne wydarzenie wskazujące jak wielkie bywa zanieczyszczenie Odry, miało miejsce w 2022 r., gdy doszło na niej do katastrofy ekologicznej, w wyniku której doszło do śnięcia dziesiątek ton ryb.

Od pewnego czasu jednak podejmuje się wysiłki, by przywrócić bioróżnorodność w rzece oraz zapewnić maksymalną ochronę jej fauny. Prym w tych działaniach wiodą Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej regionów położonych nad Odrą. Wśród nich jest oczywiście WFOŚiGW w Katowicach. To właśnie te instytucje realizują program "Odbudowa ekosystemu i różnorodności biologicznej rzeki Odry". Będzie on kontynuowany aż do roku 2025 r., albo do wyczerpania środków. Nasz Fundusz otrzymał na ten cel aż dwa miliony zł. Celem tej inicjatywy jest: "wybór i dofinansowanie zadań dotyczących wsparcia odbudowy ekosystemu rzeki Odry m.in. poprzez zarybianie oraz inne systemowe działania dotyczące odbudowy ekosystemu i różnorodności biologicznej rzeki Odry, które przyczyniają się do lepszego zarządzania żywymi zasobami rzeki oraz lepszej ich ochrony".

Do kogo mogą trafić środki z programu? Wskazuje to ustawa o rybactwie śródlądowym. Według niej po pieniądze z Funduszu mogą sięgnąć m.in, instytuty badawcze, uczelnie, fundacje, uznane organizacje producentów ryb, czy też dyrektorzy parku narodowego w celu wykonywania ochrony ryb na wodach parku narodowego. Na co mogą zostać wydane pieniądze? Środki mają być przeznaczone na pozyskanie tarlaków (Tarlak to inaczej  ryba w fazie pełnej dojrzałości płciowej, zdolna do rozrodu) jako genetycznej bazy wyjściowej do produkcji materiału zarybieniowego na Odrze i jej dopływach. Fundusze mają trafić również do organizacji, których celem jest odtworzenie tarlisk jako naturalnych miejsc odbudowy ekosystemu Odry i fauny związanych z namnażaniem i podchowem m.in. ryb, skorupiaków. Wsparcie z Funduszu ma na celu również finansowanie monitoringu ichtiofauny oraz transportu materiału zarybieniowego.


Za treści zawarte w publikacji dofinansowanej ze środków WFOŚiGW w Katowicach odpowiedzialność ponosi Redakcja.

Komentarze

Dodaj komentarz