UM Racibórz
UM Racibórz


Rzeźby oczywiście nie przedstawiają zwierząt w naturalnej skali. Są one raczej wielkości dorosłego człowieka. Ich zadaniem jest oczywiście edukować najmłodszych. Urzędnicy w Raciborzu są przekonani, że "Ścieżka ta, biegnąc w atrakcyjnym przyrodniczo terenie, będzie edukować w ciekawy i angażujący odbiorcę sposób. Poprzez prezentację mikroświata w dużej skali ścieżka zwróci uwagę na jego bogactwo, piękno, złożoność i potrzebę ochrony oraz będzie kształtowała postawy szacunku do przyrody".

Instalacja modeli mega owadów byłaby znacznie trudniejsza, gdyby nie wsparcie ze strony Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. To właśnie ta instytucja zapewniła dofinansowanie dydaktycznej inwestycji w wysokości 63 tysięcy zł. Całe zadanie pochłonęło ponad 133 tysiące zł.

Warto dodać, że rzeźby są odporne na warunki pogodowe i że mają posłużyć odwiedzającym arboretum przez długie lata.


Za treści zawarte w publikacji dofinansowanej ze środków WFOŚiGW w Katowicach odpowiedzialność ponosi Redakcja.

Komentarze

Dodaj komentarz