W jedności siła


Gospodarzem następnej, zaplanowanej na kwiecień konferencji będzie Wodzisław. Na razie 18 stycznia w Powiatowym Centrum Rodzinie odbyło się spotkanie robocze, którego celem była przymiarka do wiosennej konferencji. Kolejne operatywki przewidziane są na 29 stycznia (z udziałem Dany Divakovej) i 1 lutego. Do tego czasu gotowy będzie ogólny zarys programu wodzisławskiej konferencji.­ Ta współpraca będzie miała w przyszłości ogromne znaczenie praktyczne - mówi dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Irena Obiegły. - Po pierwsze dlatego, że tylko tego rodzaju silne struktury federacyjne mają największą szansę w pozyskiwaniu unijnych funduszy pomocowych, a po drugie - tego typu transgraniczna współpraca zawsze stanowi pożywkę dla narodzin nowych idei. To już widać: Czesi mają swoje oryginalne pomysły, a my swoje. Dlaczego nie mielibyśmy się wzajemnie uzupełniać?Istnieje nawet pomysł, aby w przyszłości utworzyć w Wodzisławiu biuro koordynujące współpracę organizacji pozarządowych na obszarze obejmującym cały subregion zachodni województwa śląskiego. Po przyjęciu nas do Unii Europejskiej propozycja ta może nawet nabrać mocy wymogu. Oczywiście nie chodzi w tym wszystkim o miejsce siedziby takiego biura, lecz o sama ideę

Komentarze

Dodaj komentarz